MFA BisonspoorVanavond (14 oktober 2010) is er een extra gecombineerde commissievergadering over de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Bisonspoor, waarin een scala aan voorzieningen een plek krijgen, zoals een zwembad, sporthal, bibliotheek, jongerencentrum, WMO-loket en een horecavoorziening. Tevens worden er 45 seniorenappartementen gerealiseerd (sociale huur). De stichtingskosten voor de accommodatie worden geraamd op bijna € 18 miljoen. In de raadsvergadering van 1 november vindt de definitieve besluitvorming plaats, dit is het laatste "GO or NO GO-moment om in te stemmen met de bouw van de MFA en daarvoor het benodige krediet beschikbaar te stellen. 

Financiele onderbouwing niet transparant

Maarssen 2000 staat in principe niet negatief  tegenover het voorstel tot realisatie van een nieuwe multifunctionele accommocadatie, een goed begin als uitvoering van de toekomstvisie Maarssen-broek. Echter ontbreekt het naar onze mening nog steeds aan een goede en transparante financiële onderbouwing. Ook in de eindrapportage blijft het zoeken naar de correcte bedragen met betrekking tot de éénmalige stichtingskosten, maar belangrijker ook de jaarlijkse exploitatielasten. In zo'n belangrijk dossier moeten naar onze mening de financiële gegevens op orde zijn en kan niet gewerkt worden met een financële rapportage van 2 jaar geleden.

 

Voorkeur eerst nieuwbouw, dan bestaand zwembad slopen

Dan is er natuurlijk nog de tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers tijdens de periode van sloop en bouw. Voor wat betreft de gebruikers van de sporthal is een oplossing gevonden in het plaatsen van een tijdelijke sporthal op het sportpark Daalseweide. De gebruikers van het zwembad kunnen voor een groot deel terecht in 't Kikkerfort in Breukelen, waarbij enige flexibiliteit en improvistatie noodzakelijk is. Het kind van de rekening lijkt zwemvereniging De Fuut te worden. Ondanks dat een groot deel van haar activiteiten in Breukelen kunnen worden ondergebracht en een  financële vergoeding van de gemeente, vreest zij een terugloop van het aantal leden en een stilstand in de presetaties. Tot op het laatst zal De Fuut opteren voor het realiseren van een noodzwembad. In een door haar opgesteld rapport "Consequenties sluiting Bisonsport" wordt duidelijk wat de consequenties voor de zwemvereniging zijn, maar ook welk maatschappelijk belang in het geding is (zwemlessen, fysiotherapie, breedtesport).

Is het realiseren van een noodzwembad haalbaar? De gemeente en de zwemvereniging De Fuut verschillen hierover duidelijk van mening. Misschien was de optie van Maarssen 2000, om de MFA te realiseren op een andere locatie (Het Kwadrant) niet eens zo'n slechte keuze. In dat geval had iedereen gebruik kunnen blijven maken van de huidige voorzieningen. Waar een wil is, is een weg! Nu is het woord aan de politiek.

 

 

 

  

Op 12 oktober 2010 is de dag van de officiële kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht. Voor alle politieke partijen die deel willen nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen is dit een belangrijke dag. Op 12 oktober vindt de zitting plaats van het hoofdstembureau tot onderzoek van de kandidatenlijsten en de daarbij behorende formulieren. Op vrijdag 15 oktober beslist het hoofdstembureau in een openbare vergadering over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de daarboven geplaatste naamaanduiding. Maarssen 2000 heeft zijn kandidatenlijst klaar en gaat met een sterke lijst, vol vertrouwen, de verkiezingen op 24 november 2010 in.  

 

Lijst van kandidaten Maarssen 2000 voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht

1. Ron Druppers (m) Maarssen

2. Harry Noltes (m) Maarssen

3. Gerry Rijsterborgh-Plomp (v) Maarssen

4. Samir El Hafiani (m) Maarssen

5. Hein-Bert Schurink (m) Maarssen

6. Dirk-Jan Lodder (m) Maarssen

7. Alyssa Noltes (v) Maarssen

8. Els Hendrikse (v) Maarssen 

9. Paul van den Bosch (m) Breukelen Ut

10. Ruben Korevaar (m) Maarssen

11. Els Oostrum (v) Maarssen

12. Carla Buijsman (v) Maarssen

13. Bert Knevel (m) Maarssen

14. Lous Sakkers (v) Maarssen

15. Rick Anderson (m) Breukelen Ut

16. Flip Tengnagel (m) Maarssen

17. Koos Roos (m) Maarssen

18. Bas van Maanen (m) Maarssen

19. Eefke Knevel-Blom (v) Maarssen

 

Wat willen wij gaan bereiken?

Als eerste hopen wij dat u op 24 november uw stem gaat uitbrengen. Uw kiesrecht is een belangrijk recht. Met uw stem kunt u vormgeven aan een belangrijke bestuurlijke start van de nieuwe gemeente. Met onze no-nonsense kijk op de lokale politiek willen wij resultaten behalen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met de inwoners van de Stichtse Vecht. We gaan gezamenlijk aan de slag om onze nieuwe gemeente vorm te gaan geven. Met een duidelijk sociaal gezicht, met ruimte voor de jeugd en op een financiële gezonde manier pakken we die handschoen op die Stichtse Vecht heet. Makkelijk zal het niet zijn. Het fusieproces zal ongetwijfeld tot de nodige problemen leiden. Maar als partij die zijn verantwoordelijkheid niet wilt ontlopen zeggen we: “Kom maar op, laten we er samen voor gaan".

Stem daarom op woensdag 24 november 2010 op Maarssen 2000 Lijst 4.

 

  

 

 

 

Op 24 november 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Stichtse Vecht. De belangrijkstethema's uit het verkiezingsprogramma "UW BELANG IS ONS BELANG" zijn verwoord in dit 15-puntenplan, waarmee Maarssen 2000 zich sterk wil maken voor de belangen van alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente Stichtse Vecht.

 

Attachments:
Download this file (15 puntenplan.pdf)15 puntenplan.pdf[ ]3470 kB

De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft haar kandidatenlijst en actieprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen klaar. Ron Druppers – al negen jaar pro-deo werkzaam als Ombudsman - is door de partij gekozen als lijsttrekker. Met een 15-puntenplan zal Maarssen 2000 zich sterk maken voor de belangen van alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente Stichtse Vecht. De verkiezingscampagne gaat van start onder de naam: "Uw belang is ons belang". Deze slogan typeert de denkwijze van Maarssen 2000.

 Lijsttrekker Ron Druppers

In de commissie Bestuurlijke Toekomst Maarssen en Bestuurlijke Toekomst Stichse Vecht worden raadsleden geïnformeerd over het proces van herindelen. Echter, over de meeste zaken hebben de raadsleden niks te zeggen!

Raadsleden mogen meepraten, maar het is onduidelijk wat er met hun inbreng wordt gedaan. Immers de stuurgroep -bestaande uit de burgemeesters en enkele wethouders uit de drie gemeentes- heeft wettelijk de beslissingsbevoegdheid. Het gevolg is dat de commissie Bestuurlijke Toekomst een praatclub is, waar raadsleden mogen meepraten over de huisstijl van de nieuwe gemeente, maar geen keuze mogen maken over de gemeentelijke dienstverlening op de verschillende locaties. Kunnen inwoners straks terecht bij alle huidige locaties voor het verkrijgen van een paspoort of slechts op één locatie?

Dit is voor de fractie van Maarssen 2000 reden om ons te beraden of wij aan deze commissie willen blijven deelnemen.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de