Woensdag 27 oktober vond het eerste openbare debat van deze verkiezingen plaats. Op uitnodiging van de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard konden de lijstrekkers/woordvoerders van de politieke partijen die straks meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen Stichtse Vecht hun standpunt toelichten·over de NRU en de consequenties die mogelijke uitbreiding heeft voor de leefbaarheid van de wijk Zandweg-Oostwaard. Verder werden de woordvoerders gevraagd naar hun standpunt met betrekking tot het wijkgericht werken en de manier waarop de gemeente Maarssen nu met de vrijwilligers van de Wijkcommissies en Dorpsraden omgaan.

Aan het eind van de avond werd er aan de ruim 50 aanwezigen gevraagd om hun stem uit te brengen.

Maarssen 2000, die werd vertegenwoordigd door lijstrekker Ron Druppers,  werd met 12% van de uitgebrachte stemmen tweede.

Rest ons nog de Wijkcommissie Zandweg Oostwaard te complimenteren met de wijze waarop zij dit evenement vorm hebben gegeven. 

 

 

 

 

 

Woensdag is voor Maarssen 2000 de campagne echt begonnen. Op de Binnenweg, tegenover de chinees, hebben wij enkele spandoeken opgehangen die duidelijk maken wat wij van de bussluis op de Kerkweg vinden én wat inwoners er aan kunnen doen om die weg te krijgen.

 

 

 

 

De verkiezingscampagne gaat langzaam van start. Een aantal politieke partijen heeft hun verkiezingsprogramma al klaar, een aantal is nog bezig om het laatste puntje op de i te zetten. Gisteren konden de partijen in Breukelen en Loenen hun verkiezingsposters op de gemeentelijke verkiezingsborden plakken. Maarssen 2000 heeft  gekozen voor 3 verschillende posters met ieder een eigen thema.

Wilt u een van deze posters, ter ondersteuning van onze campagne, als raamposter (formaat 50 x 70 cm.) ophangenDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeldt uw naam, adres en welke poster uw voorkeur heeft. U ontvangt deze dan zo spoedig mogelijk in de brievenbus.

 

                                

Het heeft even geduurd voordat de motie van CDA en Maarssen 2000 (M2000) ten uitvoering is gebracht. In november 2007 hebben CDA en M2000 samen een motie ingediend om voor Maarssen-Broek een masterplan te ontwikkelen. Deze motie is toen overgenomen door het college. In november 2008 hebben we de motie wederom ingebracht en is deze door de gemeenteraad aangenomen. Dit jaar is de motie ten uitvoering gebracht.

 

Wat is een toekomstvisie?
De Toekomstvisie schetst de richting die het gemeentebestuur van Maarssen, woningcorporatie Portaal en de inwoners van Maarssen-Broek de komende twintig jaar nastreven.  Door middel van een interactief  traject bepalen de gemeente en Portaal samen met bewoners, ondernemers en organisaties de kernkwaliteiten van Maarssen-Broek en het wensbeeld voor 2030. Wonen, Welzijn en Zorg zijn de centrale thema's in de toekomstvisie. De toekomstvisie is een samenwerkingsproject van de gemeente Maarssen en woningcorporatie Portaal Utrecht.

 

Reactie M2000 op Toekomstvisie
M2000 is blij dat de discussie over de toekomstvisie van Maarssen-Broek is gestart. In meerdere sessies hebben bewoners, ondernemers, organisatie en politiek input geleverd. M2000 is blij met de uitkomst van de toekomstvisie en speciaal met het resultaat dat bewoners een (zeer) positief beeld over hun wijk hebben.

Vanuit bewoners horen we enige teleurstelling, omdat de Toekomstvisie nog niet concreet is. Er staan geen concrete acties in benoemt. Maar daar is een toekomstvisie ook niet voor. De toekomstvisie moet de richting aangeven waar we naar toe willen met Maarssen-Broek. De fractie van M2000 had ook wel een iets concretere visie gewenst. Maar steunt wel de richting die uit de visie blijkt.

De uitvoering is aan het nieuwe gemeentebestuur. Het nieuwe gemeentebestuur van Stichtse Vecht zal de toekomstvisie Maarssen-Broek moeten omarmen en als een bestuurlijke opdracht mee moeten nemen in haar plannen. De fractie van M2000 zal erop aandringen dat het nieuwe gemeentebestuur deze uitvoering oppakt en concrete stappen zet in de richting van de beschreven visie.

Op een vraag van M2000 wat het huidige college kan betekenen bij het hoog op de agenda zetten van de uitvoering van deze toekomstvisie, is het raadsvoorstel zodanig aangescherpt dat het college deze toekomstvisie zal opnemen in het overdrachtsdocument voor het nieuwe gemeentebestuur en deze toekomstvisie positief onder de aandacht brengt van het nieuwe gemeentebestuur. 

Klik hier om het hele rapport te lezen.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de