De fractie van Maarssen 2000 is op dit ogenblik hard bezig om het coalitieprogramma van de VVD, CDA, D66, Streekbelangen en de gedoogpartners Christen Unie/SGP en  Het Vechtse Verbond te vergelijken met het verkiezingsprogramma van Maarssen 2000.

In de raad van 8 februari zal er een debat plaatsvinden over dit coalitieprogramma.

Wordt het knuffelen of vechten? Nog even geduld en u kunt op onze website teruglezen wat onze inbreng in de raad van 8 februari is geweest.

 

 

Attachments:
Download this file (Coalitieprogramma Stichtse Vecht.pdf)Coalitieprogramma Stichtse Vecht.pdf[ ]1065 kB

Om de daadkracht van de lokale partijen Maarsen 2000, Streekbelangen93, Streekbelangen NigtevechtPlus en Het Vechtse Verbond in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht te vergroten, hebben genoemde partijen verschillende vormen van samengaan onderzocht. Dit betrof een langdurig maar constructief proces. Tenminste zo leek het.

 

De vele gesprekken tussen de toenmalige fractievoorzitters en de bijeenkomsten met de voltallige fracties resulteerde in het formuleren van een aantal gemeenschappelijke speerpunten, zoals o.a. kleine kernenbeleid, behoud van voorzieningen in de kernen, veiligheid, goed openbaar vervoer, aanpakken van sluipverkeer, rechtvaardig sociaal beleid op het terrein van de WMO en Sociale Zaken en behoud van het Groene Hart.

 

Streekbelangen93 en Streekbelangen NigtevechtPlus bleken zoveel overeenkomsten in opvattingen en partijcultuur te hebben, dat deze twee partijen voor een fusie hebben gekozen en onder de naam Streekbelangen als één partij aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Maarssen 2000, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond gingen bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Stichtse Vecht een lijstcombinatie met elkaar aan. Zij meenden door een lijstcombinatie bij de verkiezingen hun eigen identiteit te kunnen behouden, maar wilden de krachten bundelen. Het was de intentie van deze partijen om in de komende raadsperiode (2011-2014) tot één krachtige lokale partij te komen en indien deelname aan de coalitie mogelijk was, samen een wethouder voor te dragen.

 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels bekend. Maarssen 2000 behaalde 4 zetels en werd daarmee de grootste lokale politieke partij in Stichtse Vecht. Streekbelangen leed een klein verlies en zakte van 3 naar 2 zetels. Het Vechtse Verbond haalde een zetel winst, doordat zij de restzetel van de lijstcombinatie met Maarssen 2000 en Streekbelangen kreeg. Gezamenlijk hebben de 3 lokale partijen 8 zetels en zouden daarmee de grootste partij kunnen zijn.

 

Het was Streekbelangen die van de VVD mocht aanschuiven bij de eerste coalitiebesprekingen. Als samenwerkingspartner mocht Maarssen 2000 dit vernemen uit een persbericht. De vraag blijft, nu de coaltie is gevormd en Streekbelangen een wethouder mag leveren in het nieuwe college, hoe hard Streekbelangen zich heeft opgesteld om ook Maarssen 2000 deel te laten nemen in deze coalitie en mogelijk nieuw college. Of moeten we zeggen, hoe hard zij zich hebben opgesteld om Maarssen 2000 juist buiten de coalitieonderhandelingen te houden ten faveure van haar eigen positie?

 

Het mag duidelijk zijn dat vergaande samenwerking tussen Maarssen 2000, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond verder weg is dan ooit, nu blijkt dat ook Het Vechtse Verbond zich met een soort gedoogsteun heeft laten verleiden tot deelname aan de coalitie. Het is inmiddels wel duidelijk hoe hazen kunnen lopen. De lokale partijen Streekbelangen en Het Vechtse Verbond komen de afspraken niet na en gaan hun eigen weg. Teleurstellend en triest voor de mensen binnen Maarssen 2000 die hier zoveel tijd en energie in hebben geïnvesteerd.

 

Toen in maart 2009 door een verschrikkelijk ongeval 2 vrouwen omkwamen op de Nieuweweg zijn er onmiddelijk vragen gesteld over de omstandigheden die hier toe hebben geleid. Het college van B&W heeft besloten geen antwoord te geven en de raadsleden gevraagd om "in verband met het lopende politieonderzoek, terughoudendheid te betrachten in deze kwestie".

Toen eind januari 2010 het bericht vescheen dat de verzekeraar van de gemeente in overleg was met de (advocaat van) de nabestaanden over een schaderegeling, heeft Maarssen 2000 opnieuw vragen gesteld. Ook deze vragen werden "in het belang van het onderzoek" niet beantwoord.

Afgelopen dinsdag werden de Maarssense raadsleden en de beoogde raadsleden van Stichtse Vecht middels een brief op de hoogte gesteld van het feit dat de gemeente Maarssen vervolgd wordt en dat de aanklacht dood door schuld is. Dezelfde avond werd er ook een bijeenkomst belegd waar de nieuwe en oude raad mondeling in kennis werd gesteld van de laatste stand van zaken.

Er is de raadsleden tijdens die bijeenkomst helemaal niets verteld, wat ze al niet wisten. En alles wat de raadsleden (nog) niet weten, gaan ze ook niet te weten komen totdat de strafrechter een uitspraak heeft gedaan in deze zaak. Het college heeft medegedeeld dat "ten behoeve van de zorgvuldigheid van de procedure zij er begrip voor vraagt dat zij over deze zaak geen inhoudelijke uitspraken kunnen doen".  Dit ondanks het pleidooivan Ron Druppers om de drie trajecten die in deze zaak lopen, te weten het civielrechtelijke, het strafrechtelijke en de gemeenterechtelijke niet aan elkaar te koppelen.

Ron Druppers heeft namens Maarssen 2000 het college gevraagd de raad de informatie te laten verschaffen waardoor de raad zijn controlerende functie kan uitoefenen, maar werd hier door de rest van de raad niet in gesteund. Die was tevreden dat het college de raad informeert als het in de strafzaak tot een uitspraak is gekomen.

Het Openbaar Ministerie Utrecht heeft besloten de gemeente Maarssen (per 1 januari 2011 gemeente Stichtse Vecht) te vervolgen voor het ongeval dat op 31 maart 2009 heeft plaatsgevonden op de Nieuweweg in Tienhoven. Hierbij kwamen een motorrijdster en haar passagier te overlijden. De gemeente zal dood door schuld ten laste worden gelegd en zal worden gedagvaard voor een openbare zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank Utrecht.

  

De toedracht van het ongeval is onderzocht door de afdeling ongevallenanalyse van de Politie Utrecht. Daarnaast is er een reconstructie uitgevoerd door het Landelijk VerkeersBijstands Team. Tenslotte heeft er een uitgebreid tactisch onderzoek plaats gehad. Op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken verwijt het Openbaar Ministerie de gemeente Maarssen het plegen van voldoende onderhoud aan de weg en het nemen van afdoende voorzorgsmaatregelen te hebben nagelaten. De exacte uitkomsten van deze onderzoeken en de conclusies die het Openbaar Ministerie hieraan verbindt, zullen op de zitting aan de orde komen. Ook zal dan duidelijk worden op basis van welke feiten en omstandigheden het Openbaar Ministerie tot de overtuiging is gekomen dat de gemeente Maarssen dit strafrechtelijk verwijt te maken is. De zittingsdatum zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Uit reacties van de inwoners heeft Maarssen 2000 kunnen opmaken dat niet iedereen op de hoogte is van de correspondentie aangaande het gebeuren rond het (waarnemend) burgemeesterschap van Mirjam van 't Veld.

Maarssen 2000 hecht eraan om u dat inzicht te geven in het totaalbeeld en daaarom treft u hierbij de relevante documenten aan:

 1. a. Bericht dat lijsttrekker van Maarssen 2000 - Ron Druppers - naar buiten heeft  gebracht over de poging van 3 lijsttrekkers om een voorkeur uit te spreken voor een waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht (d.d. 2010-11-15).
  b. Brief van Van Esterik, Van Vossen en Ploeg aan de Commissaris van de Koningin (ontwerp d.d. 2010-11-10).
 2. Reactie van de burgemeester van Maarssen mevrouw Van ’t Veld op berichtgeving van de heer Druppers en de poging van de 3 lijsttrekkers (d.d. 2010-11-15).
 3. Reactie van de heren Van Esterik (PvdA), Ploeg (VVD) en Van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) op berichtgeving van de heer Druppers en de reactie van burgemeerst Van 't Veld (d.d. 2010-11-15).
 4. Oproep voor bijzondere raadsvergadering inzake berichtgeving van de heer Druppers (d.d. 2010-11-16)
 5. Reactie van waarnemend burgemeester de heer Mik van Breukelen op berichtgeving van de heer Druppers (d.d. 2010-11-18).
 6. Reactie van de Commissaris van de Koningin de heer Robertsen op berichtgeving van de heer Druppers (d.d. 2010-11-17).
 7. Verklaring aftreden wethouders Van Esterik (PvdA) en Van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) (d.d. 2010-11-18).
 8. Inbreng van de heer Druppers in de bijzondere gemeenteraad van 18 november 2010 (d.d. 2010-11-18).
 9. Aangenomen moties van Maarssen 2000 in  de bijzondere gemeenteraad van 18 november 2010 (d.d. 2010-11-18).
  a) Afkeuren van het proces, b) Afkeuren van de opgestelde brief en c) Burgemeester Van 't Veld oproepen om haar beslissing van afgelopen maandag te heroverwegen en zich wel beschikbaar te stellen als waarnemend burgemeester voor de gemeente Stichtse Vecht.
  Uitslag stemming: Voor Maarssen 2000, CDA, GroenLinks, CU/SGP en 3 leden van de VVD.
  Tegen: PvdA, 2 leden VVD en Maarssen Natuurlijk!.
 10. Persbericht van de Commissaris van de Koningin waarin mw. Van 't Veld wordt benoemd als waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. 

Op www.rtvutrecht.nl/maarssen kunt u overige reacties vinden.

 

Attachments:
Download this file (Bericht dat Ron Druppers Lijsttrekker M2000 naar buiten heeft gebracht 2010 11 15.pdf)Bericht dat Ron Druppers Lijsttrekker M2000 naar buiten heeft gebracht 2010 11 15.pdf[1.a. Bericht dat Ron Druppers Lijsttrekker M2000 naar buiten heeft gebracht 2010 11 15]54 kB
Download this file (Brief aan de CdK van Esterik Ploeg VanVossen (ontwerp).pdf)Brief aan de CdK van Esterik Ploeg VanVossen (ontwerp).pdf[1.b. Brief aan de CdK van Esterik Ploeg VanVossen (ontwerp)]55 kB
Download this file (Persbericht_benoeming_waarnemend_burgemeester_Stichtse_Vecht 20101130.pdf)Persbericht_benoeming_waarnemend_burgemeester_Stichtse_Vecht 20101130.pdf[10 Persbericht benoeming waarnemend burgemeester Stichtse Vecht 20101130]142 kB
Download this file (Email burgemeester Van t Veld aan lijsttrekker 2010 11 15.pdf)Email burgemeester Van t Veld aan lijsttrekker 2010 11 15.pdf[2. Email burgemeester Van t Veld aan lijsttrekker 2010 11 15]194 kB
Download this file (Reactie Van Esterik Van Vossen en Ploeg 2010 11 15.pdf)Reactie Van Esterik Van Vossen en Ploeg 2010 11 15.pdf[3. Reactie Van Esterik, Van Vossen en Ploeg 2010 11 15]59 kB
Download this file (Oproep bijzondere raadsvergadering.pdf)Oproep bijzondere raadsvergadering.pdf[4. Oproep bijzondere raadsvergadering]259 kB
Download this file (Reactie van waarnemend burgemeester de heer Mik van Breukelen 20101118.pdf)Reactie van waarnemend burgemeester de heer Mik van Breukelen 20101118.pdf[5. Reactie van waarnemend burgemeester de heer Mik van Breukelen 20101118]36 kB
Download this file (Brief van CdK aan raden B+L+M over procedure wnd bgm schap.pdf)Brief van CdK aan raden B+L+M over procedure wnd bgm schap.pdf[6. Brief van CdK aan raden B+L+M over procedure wnd bgm schap]15 kB
Download this file (Verklaring Esterik en VanVossen terugtreden als wethouder 2010 11 18.pdf)Verklaring Esterik en VanVossen terugtreden als wethouder 2010 11 18.pdf[7. Verklaring Esterik en VanVossen terugtreden als wethouder 2010 11 18]136 kB
Download this file (Inbreng Druppers in bijzondere raad 18 november 2010.pdf)Inbreng Druppers in bijzondere raad 18 november 2010.pdf[8. Inbreng Druppers in bijzondere raad 18 november 2010]76 kB
Download this file (Moties_bijzondere_raadsvergadring_wnd_burgemeester.pdf)Moties_bijzondere_raadsvergadring_wnd_burgemeester.pdf[9. Moties bijzondere raadsvergadring wnd burgemeester]100 kB
Download Free Joomla Templates by vonfio.de