De fractie van Maarssen 2000 heeft dinsdag 30 mei het Buitenspelen weer op de agenda gezet. Aanleiding was het feit dat aan inwoners gecommuniceerd is dat de uitrol ervan tot 2025 gaat duren. Voor Maarssen 2000 een onacceptabel verhaal.
"Er is al 4 jaar gaan zitten in het proces om de nota Buitenspelen natuurlijk samen met inwoners  op te stellen en dan gaan we er ook nog eens 11 jaar over doen om dat uit te voeren? Dat kan toch niet waar zijn", aldus commissielid  Riette Habes.
En bij navraag bij een aantal wijkcommissies blijkt ook nog eens dat het aangepaste uitvoerplan afwijkt van het vastgestelde beleid. Daar waren de commissie en ook de wethouder zich niet van bewust, die gingen ervan uit dat het vastgestelde beleid ook helemaal gevolgd werd. Gelukkig maar dat de fractie van Maarssen 2000 bovenop dit dossier zit. Het kan niet zo zijn dat we aan de voorkant 4 jaar in gesprek gaan met allerlei dorpsraden, wijkcommissies en omwonenden om een breed gedragen beleid op te maken en dan vervolgens dit maar deels ten uitvoer brengen. Zeker niet als daarvoor extra geld is vrijgemaakt. Natuurlijk kan het zo zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden, die niet zijn voorzien, maar dan moet het college dat wel aan de Raad voorleggen. Dat is nu niet gebeurd. 20 juni aanstaande mogen we in de herkansing en staat het onderwerp weer geagendeerd voor de commissievergadering Sociaal Domein. Wij nodigen u graag uit daarbij aanwezig te zijn en wijzen u op het recht van inspreken. Meldt u zich dan aan via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en blijf ons informeren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06 417 69 790

Hierbij vindt u een persbericht dat o.a. Maarssen 2000 vandaag heeft doen uitgaan.

 

Belangrijk: Onder het artikel vindt u als download de brief die naar het college gestuurd kan worden.

 

Wat is er aan de hand?
Op 27 september jongstleden hebben de gezamenlijke fracties van Maarssen 2000, de PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt een motie ingediend in de raadsvergadering over de huishoudelijke hulp. De motie riep het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) op om alle mensen waarbij de huishoudelijke hulp was gekort per 1 januari 2016 hun oude uren terug te geven van vóór 1 januari 2016. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 bleek namelijk dat Stichtse Vecht de huishoudelijke hulp niét goed en onrechtmatig uitvoert. De motie werd echter niet aangenomen in de raadsvergadering. Het College had al gekozen voor een andere weg.

 

Volgens bovengenoemde partijen leidt de huidige keuze van het College van B&W tot een ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen die hulp ontvangen. De mensen die ná 18 mei jongstleden in bezwaar zijn gegaan op een van de brieven die zij van de gemeente ontvingen, hebben hun oude (vaak meerdere) uren teruggekregen van vóór 1 januari 2016. De mensen die niet officieel in bezwaar zijn gegaan, maar wel geklaagd hebben of een herziening hebben aangevraagd, moeten een gesprek met de gemeente hebben gehad waarin opnieuw uren worden vastgesteld.

 

Wanneer is de huishoudelijke hulp vermoedelijk onjuist en onrechtmatig vastgesteld?
Had de cliënt in 2015 meer uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt nu minder uren huishoudelijke hulp en heeft de cliënt van de gemeente zelf (dus niet van de zorgorganisatie) in 2016 nooit een brief ontvangen waarin concreet staat wat er in het huis van de cliënt schoongemaakt moet worden en hoe vaak deze verschillende werkzaamheden moeten gebeuren, dan is de kans enorm groot dat de gemeente de hulp bij de cliënt niet juist en onrechtmatig heeft vastgesteld. Mogelijk krijgt de cliënt daardoor te weinig hulp.

 

De genoemde partijen roepen déze mensen op een herziening aan te vragen. Voor het aanvragen van zo’n herziening kunt u gebruik maken van een standaardbrief die u onder aan dit bericht kunt downloaden of kunt downloaden via de websites van de PvdA, Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen voor het ontvangen van een standaardbrief per post of voor het krijgen van nadere informatie:

Maarssen 2000: www.maarssen2000.nl of 0644259225
PvdA Stichtse Vecht: www.stichtsevecht.pvda.nl of 0614461994
Lokaal Liberaal: www.lokaalliberaal.nl of 0628347938
Stichtse Vecht Beweegt: www.stichtsevecht-beweegt.nl of 0614255717

 

DOWNLOAD HIER ONDER DE STANDAARD BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B&W.

Nadat gisteren plotseling het Marktplein op Bisonspoor was afgesloten zijn, vanmorgen vroeg, de bouwhekken zodanig verplaatst dat het verkeer weer door kan rijden over het Marktplein.

 

Complimenten voor de ambtenaren die de klachten die hierover gisteren geuit werden voortvarend hebben opgepakt. Verder ambtelijk overleg over hoe nu verder zal vrijdagmorgen plaatsvinden, verklaarde de Projectleider Wouter de Mol namens de aannemer tegenover RTV Stichtse Vecht.

 

Vanmiddag was de gemeente wel druk bezig met het inventariseren van de bomen op het plein in verband met de kap van deze bomen, later deze week. Dit alles met de bedoeling om via het Marktplein een doorgaande route open te houden tijdens de sloop van de bibliotheek en de bouw van een nieuw appartementencomplex op deze locatie.

 

Vragen die open blijven staan zijn o.a. waar worden de 4 weggevallen gehandicapten parkeerplaatsen gecompenseerd, waar kunnen straks de fietsen gestald worden als de 40 fietsklemmen tegenover de zijkant van de oud bieb weggehaald zijn i.v.m. de nieuwe weg, waar moeten mensen de boodschappenwagentjes laten nu de verzamelplek naast de oude bieb achter de bouwhekken verdwenen is en is er op tijd een stroomaansluiting voor de markt komende zaterdag?

 

Allemaal vragen waarvan Maarssen 2000 de antwoorden en aangedragen oplossingen voor u kritisch op de voet zal blijven volgen.

 

Wordt vervolgd.

Vandaag bleek dat het Marktplein bij Bisonspoor plotseling, voor ruim de helft, met hekken was afgezet. Tientallen auto’s bevonden zich op dat ogenblik op het afgezette gedeelte.

 

Afgelopen zaterdag werd fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000 gebeld door de vertegenwoordiger van de marktkooplui dat er op het Marktplein op Bisonspoor op verschillende bomen en enkele pilaren van de oude bibliotheek A4-tjes waren opgehangen dat met ingang van maandag 15 augustus de markt zou worden afgezet met hekken, dit in verband met de sloopwerkzaamheden van de oude bibliotheek. De heer Kok namens de marktkooplui “Ik dacht dat wij met de gemeente afgesproken hadden dat er eerst aanpassingen aan het plein gedaan zouden worden zodat de zaterdagse markt gewoon doorgang kon vinden. Nu weten we niet of we volgende week nog stroom en voldoende ruimte hebben om de markt door te kunnen laten gaan.”

 

Ron Druppers heeft de heer Kok beloofd hierover maandag (15 augustus) contact met de gemeente op te nemen om na te vragen hoe een en ander geregeld was. Voordat hij dat echter kon doen kreeg hij een telefoontje van een ondernemer aan het Marktplein dat dit afgezet was met bouwhekken en dat dit op geen enkele manier met hen gecommuniceerd was.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers “Ik heb me toen afgevraagd wat de meest pragmatische manier was om te zorgen dat zaken op een normale manier geregeld konden worden. Schriftelijke vragen waren, gezien de lange doorlooptijd gen optie, dus ik heb contact opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaar. Ook deze was verrast door deze actie van de aannemer."

 

Na aan de ambtenaar uitgelegd te hebben wat de situatie was heeft deze contact opgenomen met de aannemer en op dinsdagmorgen 16 augustus gaat er door de gemeente en de ambtenaar overlegd worden hoe de zaak op een ordentelijke manier, met goede communicatie naar ondernemers en inwoners, verder opgepakt gaat worden.

 

Wordt vervolgd.

 

Het COA en de eigenaar van het terrein op de Merwedeweg zijn eruit! Zij schetsen twee mogelijkheden die het mogelijk moeten maken om een klein AZC te vestigen aan de Merwedeweg in Breukelen.

 

Op grond van een haalbaarheidsonderzoek dat zij samen uitgevoerd hebben, legt het college de gemeenteraad twee opties voor ter besluitvorming in een extra gemeenteraad op 5 april a.s..

 

Optie 1 is de opvang van maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van 8 jaren en 

optie 2 is de opvang van maximaal 400 vluchtelingen voor een periode van 7 jaren.

 

De fractie van Maarssen 2000 is verbaasd over het feit dat het college, ondanks het feit dat er voor een opvang van meer dan 100 vluchtelingen geen meerderheid in de raad meer is, dit voorstel toch op tafel legt.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers: “In de raad van 3 februari heeft de fractie van Streekbelangen duidelijk gemaakt dat zij is teruggekomen op haar voornemen om een voorstel voor de opvang van 300 of meer vluchtelingen aan de Merwedeweg in Breukelen te steunen. Met het wegvallen van deze steun is duidelijk dat er geen raadsmeerderheid is voor beide aangedragen opties”. Hij zegt verder: “Laat de raad dit onzalige voorstel zo snel mogelijk achter zich laten en kijken naar de mogelijkheden die wél op de steun van inwoners en een meerderheid van de raad kunnen rekenen. Door het ‘door de strot willen duwen' van de Merwedeweg heeft de meerderheid van de raad en het college kostbare tijd en geld verloren laten gaan”.

 

De fractie van Maarssen 2000 blijft van mening dat er andere opties zijn, waarbij wel voldoende draagvlak gecreëerd kan worden en die bijdragen tot het beheersbaar maken van de vluchtelingen problematiek én waarbij de gemeente Stichtse Vecht zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt. Uitgangspunt voor Maarssen 2000 blijft maximaal 75 tot 100 vluchtelingen op één locatie met een maximum van 225 voor heel Stichtse Vecht.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de