Maarssen2000 is tegen een bussluis op de Kerkweg, omdat

a) we niet weten of het sluipverkeer hierdoor is afgenomen;

b) we wel weten dat het verkeer hierdoor alternatieve routes zoekt, zoals via de Bolensteinsestraat (langs 2 scholen !!) en het Zandpad (met vele schoolgaande kinderen) etc.;

c) het opvallend is dat steeds meer auto’s de aanwijzing van een éénrichtingsweg negeren en  

d) de bussluis niet selectief gericht is op het weren van sluipverkeer, maar dat de inwoners van Maarssen hierdoor net zo hard worden gepest.

  

 

In de gemeenteraad van 8 maart jl. heeft de fractie van Maarssen2000 vragen gesteld over de hoogte van de WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen in Opbuuren (zie ‘lees meer’). Normaal gesproken ligt de WOZ-waarde van een nieuwbouwwoning op of rond de vrij-op-naam-prijs. In de nieuwbouwwijk Opbuuren lag de WOZ-waarde soms wel meer dan 100.000 euro hoger.
De gemeente Maarssen heeft naar aanleiding van de vragen van Maarssen2000 de WOZ-waarde van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Opbuuren nogmaals bekeken en is tot de conclusie gekomen dat –zover nu bekend- circa 30 woningen te hoog gewaardeerd zijn. De betreffende eigenaren krijgen een brief van de gemeente Maarssen met uitleg van de situatie en hoe die te herstellen is. Fractievoorzitter Schurink zegt: “Het is vreemd dat de gemeente een veel te hoge WOZ-waarde afgeeft voor deze nieuwbouw woningen. Je mag er als bewoner toch vanuit gaan dat de mensen die de WOZ-waarde bepalen weten dat de vrij-op-naam-prijs doorgaans van toepassing is op nieuwbouwwoningen. Het is vreemd dat het in Opbuuren is misgegaan. Toch ben ik blij dat het college van B&W de fout inziet en nu zelf actie gaat ondernemen richting de bewoners.”

 

 

De bewoners van de nieuwste woonwijk in Maarssen Opbuuren halen opgelucht adem nu de Sportparkweg wordt voorzien van een voetpad. Het regende de laatste weken klachten bij het Meldpunt Dagelijks beheer van de Maarssense Gemeente. Voetgangers rond Opbuuren werden gedwongen door bermen en graskanten te lopen en de hoofdrijbaan van de Sportparkweg te gebruiken. Dit heeft tot veel onveilige situaties geleid. Auto’s scheerden rakelings langs voetgangers en de bushalte was ook niet veilig te bereiken.

 

De sportparkweg is voor een groot deel van de inwoners van Opbuuren voorlopig  de enige weg om vanuit de nieuwe wijk belangrijke openbare voorzieningen te bereiken, zoals het kinderdagverblijf en de huisartsenpraktijk met apotheek. Dirk-Jan Lodder, commissielid voor Maarssen 2000 signaleerde deze problemen al langer, maar kwam met de projectontwikkelaar maar moeilijk in gesprek over het oplossen van de onveilige situatie voor voetgangers. Vele bewoners vroegen dhr. Lodder om raad. “Aankloppen bij het meldpunt dagelijks beheer was het enige advies dat ik bewoners kon geven in deze kwestie” Vertelt hij. Natuurlijk heb ik ook verantwoordelijke ambtenaren aangesproken en gevraagd om een oplossing.

 

De Gemeente heeft de kritiek van de bewoners uiteindelijk serieus genomen en heeft de projectontwikkelaar verzocht de nodige maatregelen te treffen. Verleden week is gestart met de aanleg van een tijdelijk voetpad, deels met behulp van betonplaten. Dit lijkt dit een prima tussenoplossing, totdat de definitieve infrastructuur wordt gerealiseerd.

 

Ook voor toekomstige nieuwbouwlocaties in Maarssen zal Maarssen2000 de verkeersveiligheid al vroeg in het ontwikkeltraject meenemen, stelt dhr. Lodder. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de voormalige kwekerij Scholten hebben wij gevraagd om een tijdelijk verkeersplan, dit omdat de wijk kwetsbaar gelegen is ten opzichte van de basisschool de Pionier en de drukke Huis ten Boschstraat. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening die sinds verleden jaar van kracht is, biedt de Gemeente veel meer mogelijkheden om wegen en openbare voorzieningen in een nieuwbouwwijk vroegtijdig te realiseren, zodat nieuwe bewoners eenvoudig, maar vooral veilig kunnen bewegen in hun nieuwe woonomgeving.

STAM-gebouwDe CDA-fractie Maarssen ondersteunt het initiatief van de Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) om het zogenaamde 'Stamhuis' een plekje in Maarssen te geven. In een brief aan het college vraagt de fractie van het CDA of de herbouw van het voormalige STAM-gebouw op het terrein van kinderboerderij Vechtse Hoeve te realiseren. Maarssen2000 geeft de voorkeur aan een meer bestendige locatie, waar het STAM-gebouw beter tot zijn recht komt.

Sticht_UtrechtOp 12 januari hebben de raden van Maarssen + Breukelen + Loenen gekozen voor Stichtse Vecht als naam voor de nieuwe gemeente die ontstaat na de herindeling. Maarssen2000 vindt Stichtse Vecht geen aansprekende naam, maar heeft wel ingestemd met deze naam, om de voortgang van de herindeling niet te hinderen.

 

Hoe is deze naam tot stand gekomen?

Download Free Joomla Templates by vonfio.de