De gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen zijn per 1 januari 2011 samen gevoegd tot één nieuwe gemeente: gemeente Stichtse Vecht van circa. 63.000 inwoners.

 

Tweede Kamer
Op 20 april heeft de Tweede Kamer met zeer grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel tot herindeling van Maarssen, Breukelen en Loenen. Voorgestemd hebben: de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA. De overige fracties waren tegen. 

Eerste Kamer
Alleen de fractie van de D66 heeft zich in de Eerste Kamer -tijdens de schriftelijke vragen- kritisch uitgelaten over het gewijzigde wetsvoorstel 31 840 (Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen). De D66 heeft "...substantiële aarzelingen..."!.

Op 5 juli 2010 is het wetsvoorstel over de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en de samenvoeging van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen zonder stemming aangenomen.

 

Op de website http://www.stichtsevecht.nl vindt u alle belangrijke informatie over de nieuwe gemeente.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de