Maarssen2000 stelt vragen over bewoning van bedrijfspanden. Onlangs is een bedrijfspand afgebrand waarin gewoond werd. Gelukkig zijn hier geen slachtoffers gevallen, maar dat had anders kunnen aflopen. Maarssen2000 heeft vernomen dat de gemeente wist dat op deze locatie gewoond werd en dat niet aan de veiligheidseisen voldaan werd. Daarom stelt Maarssen2000 schriftelijke vragen om te voorkomen dat het een keer mis gaat.

 

Aanvulling 18 februari 2010:

De gemeente antwoord: "Het was ons bekend dat er in dit pand werd gewoond. Na constatering van de met het bestemmingsplan strijdige bewoning is onze toezichthouder met de brandweer ter plaatse geweest. In overleg met de brandweer en eigenaar is direct een aantal maatregelen getroffen die er voor zorgden dat de bewoning veilig was en er bij calamiteit een veilige ontvluchting van het pand mogelijk was. Daarnaast is direct een handhavingsactie opgestart om de illegale bewoning te beëindigen op straffe van een dwangsom. Op grond van deze dwangsombeschikking diende de bewoning voor 15 januari 2010 gestaakt te worden en gestaakt te blijven.

In beginsel ligt de aansprakelijkheid voor letsel bij illegale bewoning bij de eigenaar of verhuurder van de ruimte. Deze geeft immers een ruimte in gebruik die daarvoor niet geschikt is. Van enige verwijtbaarheid voor de gemeente kan pas sprake zijn indien vast komt te staan dat in een dergelijk geval niet of te laat is opgetreden tegen een onveilige situatie. Daarvan is hier geen sprake."
M2000 heeft een lijst met illegaal bewoonde bedrijfspanden opgevraagd.

Kwadrant_Website_M2000In de commissie Ruimtelijke Ordening van 11 januari 2010 heeft Maarssen2000 van het college vernomen dat de ontwikkeling van een kantoorpand op de locatie het Kwadrant (locatie in Maarssenbroek nabij BP tankpunt) stagneert. De wethouder RO geeft aan dat er onderzocht wordt of woningbouw op deze locatie mogelijk is. Dit bracht M2000 op het idee dat het Bisonsport (zwembad, sporthal en jongerencentrum) eveneens in het Kwadrant gerealiseerd kan worden. Realisatie in het Kwadrant heeft als groot voordeel dat er eerst een nieuw zwembad gebouwd kan worden, alvorens het oude zwembad wordt afgebroken. Hierdoor kunnen alle verenigingen die gebruik maken van Bisonsport in Maarssen blijven sporten in plaats van 2 jaar lang uitwijken naar een locatie elders (buiten Maarssen). Voor de continuiteit van deze verenigingen vinden wij dit zeer belangrijk. Daarom heeft M2000 het college gevraagd om dit te onderzoeken.

Het college reageert binnen 1 dag op onze schrifteljike vragen met een pers-statement in plaats van een reactie aan de indieners van de vragen. Normaal gesproken duurt het circa een maand voordat het college antwoord geeft, maar in dit geval geeft wethouder Verkroost (CDA) direct aan de mogelijkheid om een zwembad, sporthal en jongerencentrum in het Kwadrant niet te willen onderzoeken (lees verder in bijgevoegd pers-statement).

 

Vervolg... handtekeningenactie De Fuut...

Maarssen2000 verzoekt het college om een eenvoudigere en goedkopere procedure voor het aanvragen van een kleinschalige bedrijfsactiviteit aan huis. Uit eigen onderzoek blijkt dat dit in Maarssen meer dan 1200 euro kost, terwijl in Utrecht dit 48 euro kost.

In verband met toenemende onveiligheid op de Plesmanpromenade besluiten steeds meer winkels om op koop(vrijdag)avond hun deuren te sluiten voor het winkelend publiek. Maarssen2000 vindt deze ontwikkeling zeer verontrustend. Maarssen2000 is van mening dat de veiligheid in en om winkels gegarandeerd moet zijn voor winkelpersoneel en publiek. In de vergadering van de commissie Leefbaarheid ca d.d. 17 september 2008 heeft de fractie van Maarssen2000 reeds vragen gesteld over de toenemende overlast op en rond de Plesmanpromenade mede in relatie tot het ontbrekende cameratoezicht aldaar.  Naar aanleiding van de laatste ontwikkeling heeft Maarssen2000 op 27 januari 2009 schriftelijke vragen gesteld aan het college (zie bijlage).

Download Free Joomla Templates by vonfio.de