Maarssen 2000 hecht er waarde aan dat er integraal gewerkt wordt en dat inwoners en belanghebbende partijen zoveel mogelijk aan de voorkant betrokken worden.
Naar aanleiding van de verplaatsing van de weekmarkt in Maarssenbroek naar het plein bij MFA Safari heeft de fractie van Maarssen 2000 de volgende vragen.

In het wijkbericht wordt vermeld: “
In overleg met de bewonerscommissie van Portaal, de wijkcommissie Bisonspoor en met de klankbordgroep 2020

Vraag 1:
Wie hebben er zitting in de Klankbordgroep 2020
Vraag 1.b
Zijn daarbij de bewonersgroepen van de belendende wijken, zijnde Antilopenspoor, Duivenkamp, Zebraspoor, Pauwenkamp, Kamelenspoor, Waterstede ook bij de klankbordgroep of vooroverleg betrokken geweest?
Vraag 1c
Kunnen de klankbordgroep2020verslagen in het RIS worden geplaatst?

Naar aanleiding van de reactie onder het persbericht in de VAR Nieuws van 28 dec jl, geplaats door van Dhr Verlaan, Volleybal VOC Maarssen
Dat is niet leuk voor de sportverenigingen OSM basketbal eb Volleybal VOC-Maarssen.
Deze verenigingen hebben hun thuiswedstrijden op zaterdag in sporthal Safari.
De bezoekers en deelnemers van de wedstrijden, die uit de regio komen hadden al de nodige problemen met parkeren. En dat wordt nu helemaal moeilijk.
De parkeerplaatsen zijn aangelegd voor zwembad, sporthal en woningen in het gebouw Safari.
Het is toch wel heel ondoordacht om daar geen rekening mee te houden.

Vraag 2
Zijn de exploitant en huurders (waaronder sportverenigingen) van MFA Safari betrokken bij de plannen rondom de verplaatsing van de weekmarkt?

Vraag 2b
Wanneer is de exploitant over de verplaatsing van de weekmarkt geïnformeerd.
Vraag 2c
Is er met de sportverenigingen en Sportfondsen afgestemd welke alternatieve parkeergelegenheid zij kunnen benutten wanneer er extra drukte is ivm afzwemmen en thuiswedstrijden? Zij maakten immers gebruik van P1 als alternatief.
Vraag 3
Wat zijn de bezoekersaantallen van MFA Safari op zaterdagen dat er afzwemmen is en er thuiswedstrijden zijn?

Vraag 3b
In welke mate is met deze bezoekersdruk in de plannen rekening gehouden?

Vraag 4
Zijn de veiligheidsdiensten om advies gevraagd mn met het oog op de bereikbaarheid in casu er zich calamiteiten voordoen in MFA Safari of bij de Flat?

Vraag 4b
Aan de zijde waar de markt naartoe wordt verplaatst zit nu de vluchtweg voor de sporthallen.
Welke maatregelen worden getroffen om deze vluchtroute toegankelijk te houden?
Vraag 4c
Zijn er afspraken gemaakt met Portaal en met de exploitant van MFA Safari om in de nieuwe situatie een BHV oefening te houden?
Vraag 5
Is er een zogeheten “spoorboekje” met deelscenario’s waarlangs gewerkt wordt?

Vraag 5 b
Is er in casu interdisciplinaire afstemming geweest. Dus naast RO, Gebiedsgericht werken, sport, economische zaken, verkeer en veiligheidsdiensten

Vraag 5 c
Zo ja, is daar verslag van en kan deze in het RIS gepubliceerd worden?

Vraag 6
Voldoen de alternatieve plekken om te parkeren in het plangebied aan de gestelde CROW norm?

Vraag 6 b
De parkeerplaatsen bij MFA Safari zijn voor welke doelgroep(en) destijds aangelegd?
Vraag 7
Zijn er alternatieven bekeken op welke locatie(s) de weekmarkt ook had kunnen worden geplaatst, bijv achter MFA Safari?

Vraag 7b
Worden de leges voor standplaatsen in casu de weekmarkt naar beneden bijgesteld?

Vraag 7c
Worden de Standplaatshouders eventueel gecompenseerd voor mogelijk tegenvallende inkomsten?


Naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden, kan de fractie van Maarssen 200 niet anders concluderen dat zij (exploitant en huurders) niet tijdig betrokken zijn bij de plannen rondom de verplaatsing van de weekmarkt. Men heeft het nieuws uit de berichtgevingen moeten ervaren. Zij voelen zich hierdoor overvallen en voor een voldongen feit geplaatst.
Vraag 8
Welke acties zullen worden ondernemen om dit manco in communicatie en participatie met partijen recht te zetten? En met hen te komen tot een passende oplossing?
Vraag 8 b
Op welke termijn zal een overleg met deze direct betrokkenen gaan plaatsvinden?

Vraag 9
Is er een bewonersbericht (het wijkbericht) huis aan huis verspreid?

Vraag 9b
Zo ja, in welke wijkdelen zijn deze verspreid (wijknaam en huisnrs)

Vraag 9c
Betrof het een “aan de inwoner” geadresseerd bericht?

Namens de fractie van Maarssen 2000

Riëtte Habes
Commissielid

Download Free Joomla Templates by vonfio.de