Begin maart heeft de fractie van Maarssen 2000, samen met D66, vragen gesteld over het herstel van het Jaagpad aan de Oostwaard van project Op Buuren buiten Maarssen. Omdat er van enige vooruitgang geen sprake lijkt heeft de fractie van Maarssen 2000 nu vragen gesteld aan het college over de voortgang.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers: "Na de beantwoording van deze vragen hebben er, na de verkiezingen, gesprekken plaatsgevonden tussen de vragenstellers en de D66 wethouder Zivkovic van Ruimtelijke Ordening over deze zaak. In deze gesprekken gaf de wethouder aan dat er vanuit de gemeente geen handhavingstraject ingezet kon worden omdat er geen gebruik in strijd met het bestemmingsplan zou plaatsvinden. Ook vertelde de wethouder dat Kondor Wessels Projecten, als projectontwikkelaar, de verschillende kopers van de percelen die niet willen meewerken aan de totstandkoming van het Jaagpad voor de rechter zou dagen om de duidelijke clausule hieromtrent vanuit het koopcontract af te dwingen."

 

Sinds mei van dit jaar is het oorverdovend stil en heeft de fractie van Maarssen 2000 helemaal niets meer gehoord over de voortgang, als deze er al is, in deze zaak.

Ron Druppers: "De komende tijd staan er zaken op de politieke agenda zoals de herontwikkeling van Garage Mastenbroek in Maarssen-Dorp en het Kwadrant in Maarssenbroek, waar dezelfde projectontwikkelaar een belangrijke rol in speelt. De fractie van Maarssen 2000 wil bij de besluitvorming over deze nieuwe projecten, het nakomen van gemaakte afspraken in het verleden door deze projectontwikkelaar uitdrukkelijk betrekken."

Download Free Joomla Templates by vonfio.de