Afdrukken

De fractie van Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van de berichten dat de bewoners Straatweg niet betrokken zijn bij de realisatie van een Data Centre voor Ziggo in de groenstrook aan de Straatweg.

 

Gerry Rijsterborgh, raadslid van Maarssen 2000, zegt hierover: "Begin maart 2014 bereikte ons het bericht dat op 28 mei 2013 een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een nieuw Ziggo gebouw nabij de Straatweg 134 te Maarssen.

Ook hebben wij vernomen dat medio maart 2014 een aanvang is gemaakt met de kap van bomen en dat de bouwstart zal plaats vinden.

Bewoners zijn verrast door het voornemen van Ziggo voor de bouw van een datacenter en de verleende omgevingsvergunning hiervoor door de gemeente."

Maarssen 2000 is van mening dat de verleende omgevingsvergunning niet verstrekt had mogen worden omdat de bouw in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Tevens vinden zij dat binnen de termen van redelijke besluit- en beslisvorming de gemeente de plicht heeft bewoners en overige stakeholders tijdig infomeren over dit voorgenomen besluit. Dit is niet gebeurd.

Gerry Rijsterborgh vervolgd:"Het bouwvolume in combinatie met de situering ten opzichte van de bebouwde omgeving van de straatweg maakt de impact voor de bewoners aanzienlijk. Een gedeelte van de groenstrook wordt straks ontsiert door een “betonnen bunker”. Een positief advies van Welstand en Monumenten verbaasd ons daarom."