Maarssen 2000 heeft samen met D66 schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie rondom het te realiseren jaagpad in Op Buuren aan de Oostwaard te Maarssen.

Eind 2003 had de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente

en projectontwikkelaar KWP waarin een verplichting is vastgelegd voor de aanleg van het jaagpad langs de Vecht in Op Buuren.

Al sinds 2011 is Maarssen 2000 intensief bezig met dit vraagstuk. Toen kort geleden ook D66 zich zorgen begon te maken over de gang van zaken is besloten om gezamenlijk vragen te stellen. De twee partijen maken zich echter ernstig zorgen omdat bewoners tuinen en opstallen over het nu nog virtuele pad hebben aangebracht. In de brief naar het college schrijven wij: "Naar verluidt zou de ontwikkelaar oevergronden bestemd voor het openbaar jaagpad aan de eigenaren van oeverwoningen hebben mee verkocht. Wij hopen dat dit laatste onwaar is.

Maarssen 2000 heeft geconstateerd dat de is situatie verslechterd in plaats van verbeterd: "Meer eigenaren hebben tuinen en opstallen doorgetrokken over het toekomstige jaagpad en er is zelfs een extra niet bestemde ligplaats vergund aan een bewoner welke geen eigen grond heeft aan het jaagpad en kade aan de Vecht."

D66 en Maarssen 2000 vragen het college de realisering van het jaagpad af te dwingen en stelt dat er een bestuursdwangprocedure in werking moet worden gesteld.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de