Afdrukken

Op de agenda van de werksessie van 12 september 2011 stond het Raadsvoorstel ‘Delegatiebesluit’ op de agenda. Een van de onderwerpen van dit delegatiebesluit was om de aanwijzing van de grenzen van de bebouwde kom als bevoegdheid van de raad te delegeren aan het college. Nadat enkele raadsfracties in de werksessie kritische vragen hadden gesteld, omdat de wijziging van de grens van de bebouwde kom grote consequenties kan hebben vooral op RO gebied, is door het college dit voorstel ingetrokken.

 

Het is dus nog steeds de bevoegdheid van de raad de grenzen van de bebouwde kom aan te wijzen, c.q. te wijzigen. Tot  verbazing van Maarssen2000 blijkt de bebouwde kom, zonder dat de raad daarover een besluit heeft genomen, wel degelijk gewijzigd te zijn. Het betreft hier de grens op de Amsterdamsestraatweg. Eerst begon de bebouwde van Maarssen enkele tientallen meters vóór de Sportparkweg. Nu begint de bebouwde kom van Maarssen een tiental meters vóór de Zuilenselaan. Een verschil van ruwweg 350 meter.

Dat dit niet een “foutje” is blijkt uit het feit dat bij het plaatsen van de gemeenteborden Stichtse Vecht deze borden in eerste instantie bij de Zuilenselaan zijn geplaatst, daarna (na een artikeltje in de VAR) bij de Sportparkweg en enige tijd geleden weer terug naar de Zuilenselaan. Dit leidt bij de fractie van Maarssen 2000 tot de volgende vragen:

 

1. Hoe is het mogelijk dat, zonder dat hier toestemming voor gegeven is door de gemeenteraad, de grens van de bebouwde

    kom van Maarssen op de Amsterdamsestraatweg is gewijzigd?

2. Is het college bereidt deze, niet door de gemeenteraad gesanctioneerde, wijziging onmiddellijk terug te draaien?