De fractie van Maarssen 2000 heeft naar aanleiding van de schuldig verklaring van voormalig VVD pliticus Sjoerd Swane (zie bijlage voor volledige uitspraak) opnieuw schrifteljke vragen gesteld aan het college.

Voor de fractie van Maarssen 2000 is het van het grootste belang om duidelijkheid te krijgen over een aantal zaken. Zijn de inwoners van Op Buuren nu of in de toekomst op enigerlei wijze benadeeld door het handelen (doen of nalaten) van de heer Swane c.s. m.b.t. de ontwikkeling van het voormalige DSM terrein en 2) Welke consequentie dient dit te hebben voor Konder Wessels Projecten en daaraan gelieerde dochterondernemingen.

Het college liet het AD/UN twee weken geleden al weten geen probleem te zien in voortgaande samenwerking omdat geen sprake was van vervolging, laat staan veroordeling van de bedrijven. Dat de betrokken (ex-) medewerkers van bouwbedrijf/projectontwikkelaar Kondor Wessels hun vervolging middels forse schikkingen hebben afgekocht schijnt het college niet te deren.

Maarssen 2000 vindt dit vreemd, zeker gezien het antwoord dat het college ons op 29 maart gaf: "Als er sprake is van een bevoorrechte behandeling aan een of meerdere partijen waarmee de gemeente een relatie heeft, dan spreekt het voor zich dat deze relatie(s) heroverwogen dienen te worden." Het college schijnt al besloten te hebben dat KWP nergens vanaf wist. De vraag is of de raad daar ook zo over denkt.

Ook doet al enige tijd het verhaal de ronde dat v.v. Maarssen met Kondor Wessels Projecten en/of haar dochterondernemingen praat over de uitruil van een voetbalveld, waarop dan woningbouw zou kunnen gaan plaatsvinden , met als tegenprestatie de bouw van een nieuw kantine- / kleedkamercomplex voor v.v. Maarssen. Ook hierover hebben wij, in relatie met bovenstaande, aan het college vragen gesteld.

Twee artikelen uit het Financieel Dagblad zijn ter informatie als bijlage bijgevoegd.

 portretfoto werkkamer gemeentehuis Goudestein voormalig wethouder Swane

Download Free Joomla Templates by vonfio.de