Maarssen2000 wil weten van wie oud-politicus Sjoerd Swane steekpenningen heeft gekregen. Dat vragen wij door middel van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Vorige week werd bekend dat de oud-VVD'er uit Maarssen op 8 maart voor de rechter moet verschijnen. Swane zou als wethouder twee fikse bedrafgen hebben aangenomen voor de bouw van de nieuwbouwwijk Op Buuren.Van wie is tot nu toe onduidelijk en Maarssen2000 wil dat daar snel duidelijkheid over komt.

 

Reactie van het college van burgemeester en wethouders

In haar brief van 29 maart geeft het college van burgemeester en wethouders een antwoord op de door Maarssen2000 gestelde vragen. Het college geeft in haar reactie aan niet te weten of en van welke bevoorrechte behandeling(en) sprake is. Ook beschikt zij niet over gegevens van eventueel betrokken personen. Indien sprake is van een bevoorrechte behandeling, dan is ook het college benieuwd waar deze uit heeft bestaan en aan wie deze is verleend. Het college heeft inmiddels aan de Officier van Justitie verzocht inzage in het strafdossier te krijgen. "Mocht sprake zijn van een bevoorrechte behandeling aan één of meerdere partijen waarmee de gemeente een relatie heeft, dan spreekt het voor zich dat deze relatie(s) heroverwogen dienen te worden" aldus het college.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de