Klik hier voor de schriftelijke vragen van Maarssen 2000 en de beantwoording door het college

 

Ook als zaken lopen zoals je misschien hebt verwacht, kan je uiteindelijk toch teleurgesteld zijn.

Na de openbaarmaking van de “burgemeestersbrief” heeft Maarssen 2000 er rekening mee gehouden in de oppositie terecht te komen. Dat dit, ondanks alle verhalen van de politieke partijen over een nieuwe bestuurscultuur en afscheid nemen van de afrekencultuur, dan toch daadwerkelijk gebeurd is wrang. Zeker als het uit een hoek komt waaruit je dit zeker niet verwacht!

 

De door de formatievoorzitter de heer Kolff gebruikte argumenten om Maarssen 2000 niet uit te nodigen zijn wars van de werkelijkheid. Het verkiezingsprogramma van de VVD en Maarssen 2000 ontlopen elkaar op 80% van de inhoud niet echt veel. De door hem genoemde reden dat “Maarssen als grootste gemeente in de Stichtse Vecht niet teveel macht moet krijgen” slaat werkelijk nergens op. Als je kijkt naar de verdeling van raadszetels over Maarssen (40.000 inwoners en14 raadszetels), Breukelen (14.610 inwoners 13 raadszetels) en Loenen (8.475 inwoners 7 raadszetels) dan zie je in een oogopslag dat er sprake is van een onevenredige verdeling van de raadszetels. Dit omdat vooral de landelijke partijen tegemoet zijn gekomen aan het “Calimero gevoel” van Breukelen en Loenen.

 

Maarssen 2000 zal zich extra gaan richten op de belangenbehartiging van de inwoners uit de (voormalige) gemeente Maarssen. Verder zal Maarsen 2000 doorzetten met betrekking tot de bestuurscultuur verandering. Goede voorstellen die in overeenstemming zijn met ons verkiezingsprogramma kunnen rekenen op onze steun. Voor de rest zullen we ieder voorstel op zijn merites (d.w.z. wat houdt dit voorstel in voor de inwoners van Stichtse Vecht en in het bijzonder die van Maarssen”) beoordelen.

Op zaterdag 20 november a.s. organiseert Maarssen 2000 voor alle politieke partijen die straks mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Stichtse Vecht een verkiezingsmarkt in winkelcentrum Bisonspoor. De organisatie van deze verkiezingsmarkt werd voorheen geregeld door Francien Groenewoud van het CDA, maar het initiatief hiertoe is nu opgepakt door Harry Noltes van Maarssen 2000.

 

Op dit moment hebben zich 9 politieke partijen uit Stichtse Vecht hiervoor aangemeld. Het doel van deze verkiezingsmarkt is om alle politieke partijen de gelegenheid te geven zich in persoon te presenteren aan de inwoners van Stichtse Vecht en in een persoonlijke gesprek hun ideeën en standpunten uit hun verkiezingsprogramma duidelijk over te dragen en mogelijk de kiezer aan hun zijde te krijgen.

 

"Laat het vooral een lokale aangelegenheid worden, zonder landelijk politieke kopstukken. Een Job Cohen of Alexander Pechtold met veel tromgeroffel binnenhalen is misschien leuk voor de media, maar inhoudelijk hebben wij als inwoners van Stichtse Vecht straks weinig te verwachten van deze Haagse politici. De toegevoegde waarde ontgaat mij dan ook volkomen. Persoonlijk vind ik het zelfs een vorm van competitievervalsing. Waar echte lokale partijen zoals Streekbelangen, Het Vechtse Verbond of Maarssen 2000, het doen met echt lokaal betrokken inwoners, maken een aantal politieke partijen mooie sier met bekende landelijke politici. Als lokale politiek zullen we het straks toch samen met de inwoners moeten gaan doen. Door het organiseren van en deelnemen aan deze verkiezingsmarkt proberen wij als Maarssen 2000 in ieder geval duidelijk maken dat wij als lokale partij geen  rekenschap hoeven af te leggen aan welke provinciale of landelijke partij dan ook. Maarssen 2000 dient alleen het belang van de inwoners van Stichtse Vecht en daarom bepalen wij samen met hen welke zaken of maatregelen er goed zijn voor de gemeente Stichtse Vecht en haar inwoners", aldus Harry Noltes. “Ons 15-puntenplan geeft een duidelijk beeld, waar wij voor staan en de komende periode willen bereiken. Ik verwacht dat veel inwoners zich daarin kunnen herkennen en kiezen voor Maarssen 2000".

Harry Noltes

Lijst 4, nr. 2

 

 

 

 

 

STICHTSE VECHT – De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft haar kandidatenlijst en actieprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen klaar en gaat met een sterke lijst vol vertrouwen de verkiezingen in. Ron Druppers – in Maarssen al negen jaar pro-deo werkzaam als Ombudsman - is door de partij gekozen als lijsttrekker. Op nummer 2 staat Harry Noltes en op de derde plaats Gerry Rijsterborgh-Plomp. De lijst van Maarssen 2000 telt daarnaast veel nieuwe gezichten, waaronder 2 kandidaten uit Breukelen, Paul van den Bosch en Rick Anderson. Lijstduwer is Eefke Knevel-Blom, al 16 jaar raadslid voor Maarssen 2000. Met een 15-puntenplan zal Maarssen 2000 zich sterk maken voor de belangen van alle inwoners van de nieuwe fusiegemeente Stichtse Vecht. De verkiezingscampagne gaat van start onder de naam: "Uw belang is ons belang". Deze slogan typeert de denkwijze van Maarssen 2000.
 
Wat willen wij gaan bereiken?
Als eerste hopen wij dat iedereen op 24 november zijn/haar stem gaat uitbrengen. Uw kiesrecht is een belangrijk recht en met uw stem kunt u vormgeven aan een belangrijke bestuurlijke start van de nieuwe gemeente. Met onze no-nonsense kijk op de lokale politiek willen wij resultaten behalen. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de inwoners van de Stichtse Vecht. We gaan gezamenlijk aan de slag om onze nieuwe gemeente vorm te gaan geven. Met een duidelijk sociaal gezicht, met ruimte voor de jeugd en een verantwoord financieel beleid pakken we de handschoen op die Stichtse Vecht heet.
 
Grotere gemeente, kleinere afstanden
Maarssen 2000 streeft naar een soepele herindeling waarin de identiteit van alle kernen en voorzieningen gewaarborgd blijft, waaronder cultuur, historie en landschap. In iedere hoofdkern dient een loket aanwezig te zijn met adequate dienstverlening, zoals uitgifte van paspoorten, rijbewijzen en dergelijke. Wij nemen onze inwoners serieus en staan voor hun belangen. Integriteit van bestuur en organisatie staat voorop. Bestuur en ambtenaren moeten dichter bij de inwoners staan. Maarssen 2000 kiest voor vermindering van de regeldruk, bureaucratie en papieren rompslomp. Een kwalitatief hoogwaardig en efficiënte organisatie waarin ambtenaren zich adviserend, ondersteunend en pro-actief opstellen richting burgers, bedrijfsleven en (vrijwilligers)organisaties.

Rechtvaardig en sociaal beleid
Ondanks de verwachting dat de gemeente Stichtse Vecht minder inkomsten van het Rijk gaat ontvangen, is verhoging van de gemeentelijke belastingen niet ons uitgangspunt. Toekomstige bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de minima. Het minimabeleid in haar huidige vorm moet gehandhaafd blijven. Eerst kijken in de eigen portemonnee via een anders werkend ambtenarenapparaat, drastische inperking van het inhuren van dure externen, beëindigen van nieuwe kostbare prestigeprojecten en verantwoorde keuzes in nieuw beleid.

Ook op het gebied van een veilige woon- en leefomgeving zijn nog de nodige stappen te maken, waarbij aanpak van overlastgevende jeugdgroepen grote prioriteit heeft. Daarnaast kiest Maarssen 2000 voor 30 km in alle wijken, goed openbaar vervoer tussen de verschillende kernen. In Maarssen wordt als het aan Maarssen 2000 ligt de bussluis op de Kerkweg weggehaald en het tweerichtingsverkeer hersteld. Lees hier verder voor het volledige 15-puntenplan van Maarssen 2000.
 
Kandidatenlijst Maarssen 2000 gemeente Stichtse Vecht
1. Ron Druppers, Maarssen
2. Harry Noltes, Maarssen
3. Gerry Rijsterborgh-Plomp, Maarssen
4. Samir El Hafiani, Maarssen
5. Hein-Bert Schurink, Maarssen
6. Dirk-Jan Lodder, Maarssen
7. Alyssa Noltes, Maarssen
8. Els Hendrikse, Maarssen
9. Paul van den Bosch, Breukelen
10. Ruben Korevaar, Maarssen
11. Els Oostrum, Maarssen
12. Carla Buijsman, Maarssen
13. Bert Knevel, Maarssen
14. Lous Sakkers, Maarssen
15. Rick Anderson, Breukelen
16. Flip Tengnagel, Maarssen
17. Koos Roos, Maarssen
18. Bas van Maanen, Maarssen
19. Eefke Knevel-Blom, Maarssen

Download Free Joomla Templates by vonfio.de