Afdrukken

Persbericht.

Als bijlage vindt u ons amendement op het Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Gemeente Stichtse Vecht 2013. Maarssen 2000 is van mening dat dit raadsvoorstel op geen enkele manier onder de noemer 'harmonisatie' is te plaatsen. Deze verordening is een voortvloeisel uit het coalitieprogramma, waarbij alleen rekening is gehouden met de eis op dit gebied van de CU/SGP. Dit alles om hen toe te laten treden tot de coalitie.
Het is voor Maarssen 2000 onbegrijpelijk dat partijen als de VVD en D66, die het ondernemersbelang altijd voorop hebben staan, zonder enig overleg met de honderden winkeliers in Stichtse Vecht met deze tenenkrommende verordening kunnen instemmen.
Door middel van ons amendement doen wij een poging om in ieder geval één zwaar onrecht, dat is ontstaan in de voormalige gemeente Breukelen, alsnog ongedaan te maken. Dit amendement zullen we op de werksessie van 18 september inbrengen en als het college niet bereid is dit amendement over te nemen zullen wij dit amendement inbrengen bij de behandeling in de raad op 25 september.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ondergetekende, dagelijks na 12.00 uur op 0644 25 92 25.
Met vriendelijke groet,
Ron Druppers,
Fractievoorzitter Maarssen 2000.