Geachte leden van de pers,

 

Uit vragen die mij van uw zijde bereiken begrijp ik dat u het antwoord op onze schriftelijke vragen d.d. 15 augustus 2011, met betrekking tot de omkoping van de Maarssense oud politicus  Sjoerd Swane, niet van het college heeft ontvangen.

De (eerdere) vragen en beantwoording vindt u als bijlage bij deze mail.

 

Naar aanleiding van deze beantwoording leg ik namens Maarssen 2000 de volgende verklaring af.

 

Maarssen 2000 is zeer verbaasd over de manier waarop het college gemeend heeft de vragen van verschillende partijen te hebben moeten samenvoegen en beantwoorden.

Op een aantal vragen uit onze eerste vragenreeks, d.d. 28 februari 2011, heeft het college ook verzuimd antwoord te geven.

 

De inhoudelijke beantwoording roept bij Maarssen 2000 alleen nog maar meer vragen op.

Over de antwoorden en over de manier waarop Maarssen 2000 daarop zou kunnen reageren, winnen wij nu juridisch advies in.

 

Een van de antwoorden die meer vragen oproept dan hij beantwoordt is die waarom het college geen reden ziet om de relatie met de ontwikkelaar te heroverwegen.

Het college schrijft:

“Uit het strafrechtelijk onderzoek en uitspraak van de rechtbank Utrecht volgt dat de leiding van KWP niet op de hoogte was van de betaling aan Swane. De ontwikkelaar kan dan ook geen strafrechtelijk verwijt worden gemaakt.”(Einde citaat.)

 

Maarssen 2000 vraagt zich af hoe goed het college deze zaak heeft bestudeerd, voordat zij tot beantwoording is overgegaan!

Binnen 5 minuten heeft de fractie van Maarssen 2000 op Internet informatie gevonden over het feit dat de oud-directeur van Kondor Wessels Projecten de heer Bartus Averesch, die deze functie van  1 oktober 1996 tot 1 juli 2007 als alleen/zelfstandig bevoegd functionaris heeft uitgeoefend (Bron: Handelsregister KvK), met justitie heeft geschikt. De schikking heeft betrekking tot het betalen van steekpenningen aan de heer Sj. D. Swane. Oud-directeur Bartus Averesch van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) heeft Justitie € 50.000 betaald. Ook verrichtte hij een werkstraf van 120 uur.” (Bron: FD.nl)

De heer Averesch was niet de portier of de schoonmaker bij Kondor Wessel Projecten, maar de persoon die KWP (zelfstandig bevoegd) binnen en buiten rechte vertegenwoordigde in voornoemde periode. Hoezo was de leiding van KWP niet op de hoogte van de omkoping? De omkoping heeft plaatsgevonden door de leiding van KWP.

 

Het inwinnen van het juridisch advies door Maarssen 2000 heeft dan ook betrekking op de mededeling van het college dat “Een overheid kan slechts een relatie heroverwegen als daar een juridische grond voor is. Zonder duidelijke grond brengt men bij het publiekelijk heroverwegen van die relatie de betrokken partij verwijtbare schade toe”(Einde citaat.)

 

Verder van belang hierbij, is ons inziens ook de uitspraak van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie inzake de schikking die PVV'er Marcial Hernandez eerder dit jaar met justitie trof. Hij zei: “Een schikking is in feite een straf. Een schikking is voor mij en het publiek een totale schuldbekentenis van degene die een crimineel feit heeft gepleegd.” Volgens Maarssen 2000 geldt dat in dit geval zeker ook.

 

Wij zullen u, zodra wij het door ons gevraagde juridische advies binnen hebben, informeren op welke wijze Maarssen 2000 een vervolg aan deze zaak gaat geven.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de