Ook als zaken lopen zoals je misschien hebt verwacht, kan je uiteindelijk toch teleurgesteld zijn.

Na de openbaarmaking van de “burgemeestersbrief” heeft Maarssen 2000 er rekening mee gehouden in de oppositie terecht te komen. Dat dit, ondanks alle verhalen van de politieke partijen over een nieuwe bestuurscultuur en afscheid nemen van de afrekencultuur, dan toch daadwerkelijk gebeurd is wrang. Zeker als het uit een hoek komt waaruit je dit zeker niet verwacht!

 

De door de formatievoorzitter de heer Kolff gebruikte argumenten om Maarssen 2000 niet uit te nodigen zijn wars van de werkelijkheid. Het verkiezingsprogramma van de VVD en Maarssen 2000 ontlopen elkaar op 80% van de inhoud niet echt veel. De door hem genoemde reden dat “Maarssen als grootste gemeente in de Stichtse Vecht niet teveel macht moet krijgen” slaat werkelijk nergens op. Als je kijkt naar de verdeling van raadszetels over Maarssen (40.000 inwoners en14 raadszetels), Breukelen (14.610 inwoners 13 raadszetels) en Loenen (8.475 inwoners 7 raadszetels) dan zie je in een oogopslag dat er sprake is van een onevenredige verdeling van de raadszetels. Dit omdat vooral de landelijke partijen tegemoet zijn gekomen aan het “Calimero gevoel” van Breukelen en Loenen.

 

Maarssen 2000 zal zich extra gaan richten op de belangenbehartiging van de inwoners uit de (voormalige) gemeente Maarssen. Verder zal Maarsen 2000 doorzetten met betrekking tot de bestuurscultuur verandering. Goede voorstellen die in overeenstemming zijn met ons verkiezingsprogramma kunnen rekenen op onze steun. Voor de rest zullen we ieder voorstel op zijn merites (d.w.z. wat houdt dit voorstel in voor de inwoners van Stichtse Vecht en in het bijzonder die van Maarssen”) beoordelen.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de