Afdrukken

Op zaterdag 20 november a.s. organiseert Maarssen 2000 voor alle politieke partijen die straks mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Stichtse Vecht een verkiezingsmarkt in winkelcentrum Bisonspoor. De organisatie van deze verkiezingsmarkt werd voorheen geregeld door Francien Groenewoud van het CDA, maar het initiatief hiertoe is nu opgepakt door Harry Noltes van Maarssen 2000.

 

Op dit moment hebben zich 9 politieke partijen uit Stichtse Vecht hiervoor aangemeld. Het doel van deze verkiezingsmarkt is om alle politieke partijen de gelegenheid te geven zich in persoon te presenteren aan de inwoners van Stichtse Vecht en in een persoonlijke gesprek hun ideeën en standpunten uit hun verkiezingsprogramma duidelijk over te dragen en mogelijk de kiezer aan hun zijde te krijgen.

 

"Laat het vooral een lokale aangelegenheid worden, zonder landelijk politieke kopstukken. Een Job Cohen of Alexander Pechtold met veel tromgeroffel binnenhalen is misschien leuk voor de media, maar inhoudelijk hebben wij als inwoners van Stichtse Vecht straks weinig te verwachten van deze Haagse politici. De toegevoegde waarde ontgaat mij dan ook volkomen. Persoonlijk vind ik het zelfs een vorm van competitievervalsing. Waar echte lokale partijen zoals Streekbelangen, Het Vechtse Verbond of Maarssen 2000, het doen met echt lokaal betrokken inwoners, maken een aantal politieke partijen mooie sier met bekende landelijke politici. Als lokale politiek zullen we het straks toch samen met de inwoners moeten gaan doen. Door het organiseren van en deelnemen aan deze verkiezingsmarkt proberen wij als Maarssen 2000 in ieder geval duidelijk maken dat wij als lokale partij geen  rekenschap hoeven af te leggen aan welke provinciale of landelijke partij dan ook. Maarssen 2000 dient alleen het belang van de inwoners van Stichtse Vecht en daarom bepalen wij samen met hen welke zaken of maatregelen er goed zijn voor de gemeente Stichtse Vecht en haar inwoners", aldus Harry Noltes. “Ons 15-puntenplan geeft een duidelijk beeld, waar wij voor staan en de komende periode willen bereiken. Ik verwacht dat veel inwoners zich daarin kunnen herkennen en kiezen voor Maarssen 2000".

Harry Noltes

Lijst 4, nr. 2