Fractie

De raadsfractie van Maarssen2000 bestaat op dit moment uit vier raadsleden. Daarnaast heeft Maarssen2000 ook steunfractieleden die geen raadslid zijn, maar het leuk vinden om mee te denken en te praten over de politieke gang van zaken in de gemeente Stichtse Vecht en hierin actief willen deelnemen. De fractie van Maarssen2000 is de verzamelnaam voor de raadsleden en de steunfractieleden.

 

In maart 2011 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht een nieuw vergadermodel vastgesteld. Er is gekozen voor een model dat efficiënte besluitvorming en laagdrempelige ontmoetingen met inwoners mogelijk maakt. Volgens het nieuwe vergadermodel worden in de eerste, tweede en derde week van de maand (dinsdagavond)werksessies gehouden, waar raadsleden of steunfractieleden (burgerleden) geïnformeerd worden over specifieke thema’s en waar ruimte is het stellen van vragen aan de portefeuillehouder en voor debat. Voorafgaand aan de werksessies worden politieke markten gehouden. Op de laatste dinsdagavond van de maand vindt definitieve besluitvorming plaats in de vergadering van de de gemeenteraad. Klik hier voor het vergaderschema 2012 van de gemeente Stichtse Vecht.

 

Als lid van Maarssen2000 kan je op verschillende manieren actief zijn binnen onze fractie en deelnemen aan de fractievergaderingen om mee te denken en te praten over politieke thema's. De fractie vergadert elke maandagavond. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met onze fractievoorzitter Ron Druppers tel: 06 - 4532 0288.
 
Bestuur
Ook kan je actief worden als bestuurslid van Maarssen2000. In de laatste ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Een versterking van het bestuur blijft gewenst. De werkzaamheden als bestuurslid worden in overleg met de overige bestuursleden bepaald. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Carla Buijsman, tel. 0346-580066.
 
Website
We kunnen extra ondersteuning gebruiken bij het vormgeven en onderhouden van de website. Actueel blijven is onze voornaamste doelstelling. De ondersteuning kan bestaan uit het schrijven van teksten, technische ondersteuning leveren door bijvoorbeeld een forum op te zetten, meedenken over de vormgeving, enzovoort. Niet iedereen die belangstelling heeft hoeft er veel tijd aan te besteden, iemand kan bijvoorbeeld ervaring hebben met vormgeving of het leuk vinden om digitale foto's te maken voor de website.

 

Lid worden?
Wel geïnteresseerd, maar nog geen lid van Maarssen2000? Meld je dan aan bij Carla Buijsman, tel. 0346-580066. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,00 per jaar.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de