Waarom zijn er lokale partijen en waarom zou u daarop stemmen?

Lokale partijen (autonome partij in één gemeente) krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat is in veel gevallen correct: het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in uw gemeente. Het gaat namelijk in een gemeente altijd om politieke zaken, die de inwoners direct aangaan. Dat spreekt de inwoners, lees de kiezer, ook direct aan. Het gaat lokaal niet om de landelijke ideologieën, van welke aard ook, maar om een bestuur dat zich bemoeit met de directe zaken die alle inwoners, van welke gezindte dan ook, raken. Lokale thema's vragen om lokale oplossingen, landelijke thema's vragen om landelijke oplossingen. Voor elk niveau horen er politieke partijen te zijn die voor de oplossing van die problemen zorgen, zonder dat er belangenverstrengelingen zijn tussen de verschillende niveau's. Een gemeente besturen kan alleen met visie, een lokale visie wel te verstaan!

Deze stelling wordt, tegen de zin van de landelijke politieke partijen in, keer op keer bewezen. In de eerste plaats is er vaak te zien dat de lokale afdelingen van de landelijke partij in hun stemgedrag afwijken van de landelijke of provinciale lijn. Spijtig voor de kiezers die voor een ideologie op lokaal formaat dachten te kiezen... In de tweede plaats zien de kiezers ook het belang van lokaal politiek maatwerk. De lokale partijen gezamenlijk behoren sinds 1994 tot de grootste stroming geweest en zijn dat nu ook (meer informatie op www.politiekcompendium.nl )


Lokale partijen hebben daarnaast ook geen landelijke kopstukken nodig om zich achter te kunnen verschuilen. Is het u al eens opgevallen hoe de lokale afdelingen van landelijke politieke partijen zich vaak populair maken met partij-gastsprekers of het folderen samen met landelijke kopstukken bij gemeentelijke of provinciale verkiezingen? Lokale partijen bestaan op eigen krachten en staan voor hun lokale zaak. Daarnaast hebben lokale partijen geen last of winst van bemoeienissen van een landelijk partijbureau, die beschikken toch niet over de koers van uw gemeente? Lokale partijen bedruipen zichzelf in standpuntformulering maar ook in financieel opzicht: dat maakt hen onafhankelijk van landelijke invloedssferen.


Een andere vaak gehoorde term is dat lokale partijen vaak 'tegen' stemmen. Door lokale afdelingen van landelijke partijen wordt vaak de indruk gewekt dat als men lokaal stemt, men overal 'tegen' stemt. Helaas is dat een punt wat vaak ongegrond is:

1. De agenda's van de Raadsvergaderingen zijn gevuld met hamerstukken en bespreekstukken. Hamerstukken daar is iedereen voor, en over de bespreekstukken is blijkbaar nog een meningsverschil>anders wordt het niet besproken. Het aantal bespreekstukken is overwegend veel kleiner dan het aantal hamerstukken, en dan nog is het niet altijd de lokale partij die tegen stemt.

2. Lokale partijen zijn vaak kampioenen in moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en vragen. Afgezien van de vragen zijn al deze middelen ingezet om aan te tonen waar men juist vóór is en probeert men een uitspraak uit te lokken van de andere partijen. Heeft u al eens gekeken hoe vaak andere partijen tegen déze moties e.d. waren?

3. Tegenstemmen is in Nederland een soort vies woord geworden, je moet vooral overal vóór zijn. In feite kan tegenstemmen ook worden uitgelegd als: 'als volksvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid nemen om niet in te stemmen met het voorstel uit het oogpunt van het verkiezingsprogramma, de mening van de inwoners of vanuit bestuurlijk oogpunt.' . Dat klinkt heel anders dan partijen die achter het College en de ambtenarij aanlopen vindt u niet?


Dat lokale partijen geen verantwoordelijkheid willen nemen wordt tegengesproken door het groot aantal wethouders die afkomstig zijn uit lokale partijen. In 2002 waren er 412 (van de 1533) lokale wethouders. Dat is een fors aantal colleges waar lokalen in vertegenwoordigd zijn! Blijkbaar brengt het zonder ideologie in de politiek staan genoeg gezond verstand op de been. Waar voor lokale partijen echt een knelpunt is blijkt wel uit het aantal burgemeesters. Dat blijft sterk achter bij de landelijke kandidaten. Blijkbaar is dat nog steeds een zaak die door landelijke partijen overheerst wordt.


Vaak wordt er door de media en landelijke partijen de indruk gewekt dat de landelijke overheid de eerste overheid is. Lokale partijen staan voor een kanteling van de staat: de gemeente is de eerste overheid. In de gemeente gebeuren dingen die inwoners direct in hun leefomgeving of portemonnee raken, terwijl de landelijke bemoeienissen vaak van abstract niveau zijn en bijna nooit direct merkbaar effect sorteren. Daarnaast is de bekendheid van de landelijke politici, buiten de kopstukken, maar zeer klein (hoeveel kent u er?), maar kunt u gemeenteraadsleden dagelijks treffen op straat EN kunt u hen ook gewoon even aanschieten of langsgaan. Lokale partijen vinden dan ook dat gemeenten centraal moeten staan en de landelijke overheid vooral niet moet proberen de bewegingsruimte in te perken.

Bron: www.vppg.nl

Download Free Joomla Templates by vonfio.de