Wilt u een keer spreken met de fractieleden van Maarssen 2000? Dat kan...

De fractie van Maarssen 2000 reserveert op elke fractievergadering tijd voor overleg met bewoners. Als u wilt langskomen op de fractievergadering, dan verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken met de fractievoorzitter Ron Druppers (tel. 06 - 44 25 92 25).

In de Agenda kunt u zien wanneer de fractie van Maarssen 2000 haar reguliere vergaderingen houdt en tevens voor wanneer de raadsvergaderingen en werksessies geagendeerd staan.Download Free Joomla Templates by vonfio.de