Afdrukken

In de raadsvergadering van 19 december is de Nota Sterke Basis unaniem aangenomen. Er komt geld om projecten te financieren, die de zorg nog dichter bij de inwoners gaan organiseren.
Het is van belang om te weten welke inwoner nog niet goed in beeld is en wat hun hulpvragen zijn. We willen problemen en zorgen zien te voorkomen of ze tijdig in beeld hebben, zodat erger kan worden voorkomen.


In Stichtse Vecht wordt al heel veel gedaan door inwonersgroepen, kerken, scholen, sportverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties. Toch weten we van zo'n 10% van de inwoners de zorg- of hulpbehoefte niet; waar ze het beste mee geholpen kunnen worden, of waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze mensen vallen tussen wal en schip en juist zij moeten beter in beeld komen.


De politiek heeft zich er sterk voor gemaakt dat er nu ruim, maar door de gemeenteraad controleerbaar, geld komt om met nieuwe manieren een meer zorgzame samenleving te realiseren. Met het raadsbesluit is een budget van bijna 8 ton gemoeid voor de komende twee jaar. De politiek wil daarmee inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties uitdagen op nieuwe wijze zorg in eigen wijk of buurt van de grond te krijgen. Samen met en vóór de inwoner, werken aan een Sterke Basis.


De raad van Stichtse Vecht heeft, onder aanvoering van Maarssen 2000 en PvdA SV, eindelijk de politieke verschillen aan de kant kunnen zetten en is gezamenlijk aan de slag gegaan om nu eens echt de zorgvraag van inwoners centraal te stellen en daarmee als raad haar eigen weg bewandeld. Zij ging daarmee in tegen het besluit van het college, waarmee voor de zomer besloten werd een andere koers te gaan varen. Er was politieke wil en lef van de gemeenteraad voor nodig, aldus Riëtte Habes (commissielid Maarssen 2000 Sociaal Domein), om daar tegenin te sturen.
Ook is het gelukt om zowel de inwoners als de maatschappelijke organisaties uitgebreid mee te laten denken. Uiteindelijk stond daardoor de nota Sterke Basis als hamerstuk op de raadsagenda.


Dit alles werd mogelijk door de professionele procesbegeleiding van de ambtelijke ondersteuning. In 3 maanden tijd passend beleid neerzetten, dat is in de kronieken van Stichtse Vecht nog nooit voorgekomen. Deze inzet verdient daarom lovende woorden en die zijn tijdens de raadsvergadering dan ook uitgesproken, want alle fracties hadden aangegeven bij dit hamerstuk toch wel even het woord te willen voeren.