Afdrukken

In de Raadsvergadering gemeente Stichtse Vecht van 27 september jongstleden, is op aandringen van Maarssen 2000 en PvdA Stichtse Vecht, gesteund door de fracties Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt, CDA en Het Vechtse Verbond, de opdracht aan wethouder van Dort gegeven om aan de nota 'Een Sterke Basis’ nu ook echt uitvoering te gaan geven. Met het programma 'Een Sterke basis' wil de Raad geld inzetten om projecten en initiatieven te financieren die dure zorg vervangt door goede, bereikbare en ook goedkopere zorg. De genoemde partijen, bij de stemming gesteund door D66, willen dat de wethouder daarmee zo snel mogelijk aan de slag gaat. Niet langer praten en denken, maar het geld op de manier gaan inzetten waarvoor het bedoeld is. Wethouder van Dort kwam echter, vlak voor zomer, met een mogelijke koersverschuiving.

 

Vlak voor de zomer nam het College van Stichtse Vecht het besluit te stoppen met de ingezette koers genaamd ‘ Een Sterke Basis’. Dit programma voorziet in de besteding van geld aan onze bewoners die -soms tijdelijk- behoefte hebben aan zorg. Dat kan gaan over het bevorderen van een gezondere leefstijl, het voorkomen van armoede of bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid. Wethouder Linda van Dort (GroenLinks) wilde echter de eerder de voorgestelde weg hierin weer gaan wijzigen. Nu weer een andere weg gaan volgen is voor een aantal politieke partijen niet de gewenste oplossing.

 

Raadslid Harry Noltes (Maarssen 2000) was daar in de raad helder over: 'Het proces duurt nu al lang genoeg. De raadscommissie Sociaal Domein heeft zich méér dan ingezet om met de wethouder mee te denken in een best complex dossier. Met het collegebesluit het toch anders te willen doen, laat het college blijken de inbreng van de raadscommissie en adviezen van de WMO raad en de Rekenkamer toch niet zo serieus te nemen als ze wilde doen geloven”. Het gaat om veel geld en het is dan ook niet de bedoeling dat het zomaar aan projecten wordt besteed. Geld kun je maar een keer uitgeven, dus daar moeten wel goede spelregels voor worden afgesproken.

 

Maarssen 2000 en PVDA Stichtse Vecht vroegen al in eerder stadium om duidelijkheid over waar de grootste behoefte zit en waar inwoners risico lopen. Hoeveel geld zou daar voor nodig zijn? En als we geld geven, hoe weten we dan dat het goed besteed is geweest? Kortom, wat willen we met dat geld bereiken. Daarbij is natuurlijk van belang dat de juiste doelgroep in beeld is. In dat proces is door belanghebbende, de politiek en diverse organisaties meegedacht en is aan de wethouder geadviseerd. Inmiddels is er dan ook al heel veel tijd en energie gaan zitten in het traject 'Een sterke Basis’. De wethouder had de Raad al in maart toegezegd de vele inzichten te zullen gebruiken en na de zomer met een aangepaste nota te komen. Echter kwam zij nu met een voorstel om het programma weer te gaan herzien op belangrijke punten. De boodschap vanuit de genoemde partijen is helder, de raadscommissie heeft zijn werk gedaan en nu is de wethouder aan zet om snel haar huiswerk te maken.

 

Het geld, bestemd voor dit specifieke zorg vraagstuk mag niet op de plank blijft liggen. Het geld is bedoeld om onze inwoners in een vroeg stadium zo te helpen dat kostbare en langdurige hulp juist voorkomen kan worden. Met het aannemen door de Raad van de motie ingediend door Maarssen 2000, PvdA Stichtse Vecht, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt, CDA en het Vechtse Verbond zal de wethouder nu actief moeten gaan inzetten om het traject “Een Sterke Basis” ook daadwerkelijk invulling te geven.

Link naar de motie