Afdrukken

28 juni 2017- Maarssen 2000 dient bij  de Voorjaarsbehandeling een motie in voor het versneld aflossen op speelvoorzieningen van 20 naar 15 jaar.  "Het is niet logisch om speeltoestellen over 20 jaar af te schrijven, als ze niet langer dan 10 - 15 jaar meegaan", aldus de fractie. Riëtte Habes heeft onlangs het aangenomen beleid Buitenspelen, natuurlijk! weer op de politieke agenda gezet. Toen bleek dat de gemeente het oorspronkelijke plan helemaal heeft moeten omgooien, want veel speelvoorzieningen waren door de inspectie als onvoldoende veilig bevonden en moe(s)ten worden verwijderd. De gemeente moet dus versneld gaan vervangen en daar moest natuurlijk extra geld voor worden vrijgemaakt. 

Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, heeft Maarssen 2000 gemeend dat er sneller geld gespaard moet worden voor het onderhoud. Vandaar dat ze gisteren de motie “Wijziging afschrijvingstermijn Speelvoorzieningen” heeft ingediend. "In plaats van 20 jaar gaan we speelvoorzieningen in 15 jaar afschrijven, dat is veel realistischer" aldus het commissielid. De motie werd door het College van harte overgenomen. De portefeuillehouder Wethouder Van Vossen gaf aan dat het voorstel de puntjes op de i zet en dit voorstel het dossier compleet maakt.

Maarssen 2000 is blij met het behaalde resultaat en bedankt wijkcommissies en beleidsmedewerkers voor hun reacties en medewerking.

Motie Maarssen 2000 "Wijziging afschrijvingstermijn Speelvoorzieningen"

 

28 juni Riëtte Habes / commissielid Sociaal Domein / fractie Maarssen 2000