Vandaag bleek dat het Marktplein bij Bisonspoor plotseling, voor ruim de helft, met hekken was afgezet. Tientallen auto’s bevonden zich op dat ogenblik op het afgezette gedeelte.

 

Afgelopen zaterdag werd fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000 gebeld door de vertegenwoordiger van de marktkooplui dat er op het Marktplein op Bisonspoor op verschillende bomen en enkele pilaren van de oude bibliotheek A4-tjes waren opgehangen dat met ingang van maandag 15 augustus de markt zou worden afgezet met hekken, dit in verband met de sloopwerkzaamheden van de oude bibliotheek. De heer Kok namens de marktkooplui “Ik dacht dat wij met de gemeente afgesproken hadden dat er eerst aanpassingen aan het plein gedaan zouden worden zodat de zaterdagse markt gewoon doorgang kon vinden. Nu weten we niet of we volgende week nog stroom en voldoende ruimte hebben om de markt door te kunnen laten gaan.”

 

Ron Druppers heeft de heer Kok beloofd hierover maandag (15 augustus) contact met de gemeente op te nemen om na te vragen hoe een en ander geregeld was. Voordat hij dat echter kon doen kreeg hij een telefoontje van een ondernemer aan het Marktplein dat dit afgezet was met bouwhekken en dat dit op geen enkele manier met hen gecommuniceerd was.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers “Ik heb me toen afgevraagd wat de meest pragmatische manier was om te zorgen dat zaken op een normale manier geregeld konden worden. Schriftelijke vragen waren, gezien de lange doorlooptijd gen optie, dus ik heb contact opgenomen met de verantwoordelijke ambtenaar. Ook deze was verrast door deze actie van de aannemer."

 

Na aan de ambtenaar uitgelegd te hebben wat de situatie was heeft deze contact opgenomen met de aannemer en op dinsdagmorgen 16 augustus gaat er door de gemeente en de ambtenaar overlegd worden hoe de zaak op een ordentelijke manier, met goede communicatie naar ondernemers en inwoners, verder opgepakt gaat worden.

 

Wordt vervolgd.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de