Afdrukken

In de commissievergadering van dinsdag 19 januari j.l. is gesproken over de tijdelijke huisvesting van de gemeenteraad in theater ‘4 in 1’ te Breukelen. Vanaf 26 januari zal theater 4 in 1 -en tevens aula van RSG Broklede-, tijdelijk  onderkomen bieden aan de Raad van Stichtse Vecht. De verkoop van het voormalig gemeentehuis Loenen aan de Vecht, waar tot op heden de Raadzaal gevestigd was, vormt hiervoor de aanleiding. Echter is de lokale partij Maarssen 2000 uiterst verrast door de extra kosten van 21 duizend euro die het College wil gebruiken voor live beeld weergave over het internet van drie raadsvergaderingen. Het gaat dan om de periode eind januari t/m april.

 

‘In een tijd van bezuinigingen waar veel van onze vrijwilligersorganisaties, sportclubs etc mee te maken hebben gekregen, door minder subsidie te ontvangen, staat deze extra uitgave die het College nu voorstelt haaks op dit bezuiningsbeleid’, aldus commissielid Arjan Kroon van Maarssen 2000 tijdens zijn betoog afgelopen commissievergadering.

 

Het College heeft een voorstel ingediend om drie Raadsvergaderingen vanaf 26 januari aanstaande live te gaan weergeven via het internet. Per vergaderbijeenkomst is daar een bedrag van bijna zevenduizend euro per avond als extra kosten mee gemoeid.  Als reden geeft burgemeester Witteman aan dat er een belang ligt om de burgers van Stichtse Vecht zo goed mogelijk te betrekken bij de politiek. Uiteraard onderstreept Maarssen 2000 die visie.

 

Maarssen 2000 verbaast zich echter over het feit dat de Raad hierover pas haar mening kan geven in de vergadering van 26 januari aanstaande. Dan staan de camera’s al aan en wordt het geld al uitgegeven.

 

Ook is er nog geen onderzoek gedaan of deze videoweergave tot meer betrokkenheid van de inwoners zal gaan leiden.  Al geruime tijd is de Raad te volgen via een audiosignaal op internet. In 2015 hebben daar gemiddeld zo’n 200 bewoners per vergadering gebruik van gemaakt.

 

Maarssen 2000 vindt de extra kosten per Raadsvergadering dan ook niet in verhouding staan en ziet dit dan ook in een tijd van bezuinigingen als een onverantwoorde uitgave.