Afdrukken

Maarssen 2000 wordt al geruime tijd door inwoners aangesproken die zich zorgen maken over waar zij, of hun kinderen, straks moeten wonen nu er een flinke aanslag op de voorraad sociale huurwoningen wordt gedaan vanwege de opgave die de gemeente Stichtse Vecht van het Rijk heeft gekregen met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders (statushouders) en het feit dat er nu al zeer lange wachttijden bestaan. Gemiddeld 7,5 jaar voor een starter en 9,4 jaar voor een doorstromer.  

 

Maarssen 2000 wil investeren in de sociale huursector om te voldoen van de rijksopgave én daarbij de positie van onze eigen inwoners in ieder geval niet te laten verslechteren.

 

Daarom organiseert Maarssen 2000 komende woensdag om 19.30 uur in de raadzaal in Loenen een Raadsconferentie over het sociale huurwoningenbeleid in Stichtse Vecht.

 

Doel van de Raadsconferentie is dat de raad alle informatie krijgt die zij nodig heeft en het voortouw neemt om aan de voorkant van het proces te staan en verder haar verantwoordelijkheid neemt om deze problematiek  tijdig en effectief aan te pakken.

 

De Raadsconferentie zal worden bijgewoond door de wethouders Franko Zivkovic-Laurenta en Vital van der Horst. Daarnaast zullen er vertegenwoordigers zijn van de corporaties Portaal en Vecht en Omstreken. Ook zal namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Leendert Kampman, de regievoerder huisvesting aanwezig zijn.