De fractie van Maarssen 2000 is door verschillende inwoners benaderd over het, eerder dit jaar, verwijderen van de informatiemap in het “Informatiehokje” bij de Algemene Begraafplaats in Maarssen.

 

Hierdoor kunnen niet regelmatige bezoekers aan een graf deze alleen nog vinden door de hele begraafplaats af te lopen.

 

Om duidelijkheid hierover te krijgen heeft Maarssen 2000 hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W van Stichtse Vecht gesteld.

 

  1. Is het college bekend met het feit dat de informatievoorziening op de Algemene Begraafplaats te Maarssen is verwijderd?
  2. Heeft dit op alle gemeentelijke begraafplaatsen plaatsgevonden?
  3. Zo ja, is het ontbreken van de informatie tijdelijk of definitief?
  4. Als het antwoord tijdelijk is, wanneer kan men dan verwachten dat er up-to-date informatie beschikbaar is?
  5. Als het antwoord definitief is, welke mogelijkheden hebben mensen dan nog om te weten te komen waar het graf is dat zij willen bezoeken?
  6. Is het college het met de fractie van Maarssen 2000 eens dat de wijze waarop het “Informatiehokje” in Maarssen er nu bijstaat bepaald geen visitekaartje is en dat dit beter onderhouden of, als het antwoord op vraag 2 “definitief” is, verwijderd dient te worden?
Download Free Joomla Templates by vonfio.de