Maarssen 2000 dient moties in om sociale woningbouw structureel uit het slop te halen.

 

De raadscommissie Fysiek Domein van 1 september 2015, waarin het bestemmingsplan Zwanenburg werd besproken, heeft de fractie van Maarssen 2000 doen besluiten in de raadsvergadering van 29 september 2015 met een tweetal moties te komen. 

 

De eerste motie betreft het opnieuw formaliseren van de bestaande afspraak om (project)ontwikkelaars  te verplichten bij nieuwe woningbouwprojecten 30% sociale woningbouw (huur of  koop) te realiseren. 

 

In de tweede motie zal de fractie van Maarssen 2000 voorstellen om te komen tot een compensatiefonds, beheert door de gemeente, waarin (project)ontwikkelaars die deze 30% niet realiseren, een financiële storting in het fonds moeten doen. Vervolgens kunnen met de gelden uit dit fonds in andere projecten meer dan 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden.

 

De fractie van Maarssen 2000 heeft met steun van andere politieke partijen in de raadsvergadering van 30 juni 2015 één motie ingediend die beide bovengenoemde onderwerpen behelsden. Deze motie kreeg destijds geen meerderheid van de raad, reden waarom de fractie van Maarssen 2000 nu besloten heeft de onderwerpen in twee aparte moties  opnieuw in te brengen.

 

Gelet op de discussie in de commissievergadering van 1 september 2015, waar vrijwel alle politieke partijen hun ongenoegen uitspraken over het ontbreken van sociale woningbouw in het plan Zwanenburg, rekent de fractie van Maarssen 2000 nu op een brede steun voor deze moties.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de