Ron Druppers, fractievoorzitter en lijsttrekker van Maarssen 2000 heeft, aan wethouder van der Horst en een beleidsambtenaar van de afdeling samenleving, het "Dossier schuldhulpverlening" overhandigd.

 

Ron Druppers: "In totaal heb ik 16 klachten binnen gekregen over het functioneren van de schuldhulpverlening van de gemeente Stichtse Vecht. Een aantal mensen wilde onder geen beding dat ik ook maar iets over hun klacht bij de gemeente zou melden. Zo bang zijn zij dat zij, zoals ze zelf zeggen, "eruit gegooid worden". Het is mij duidelijk geworden dat veel van de klachten betrekking hebben op het tempo waarmee de schuldhulpverlening, die wordt uitgevoerd door Daniëls en Dekkers, wordt aangeboden en voor de cliënt een merkbaar effect heeft."

 

Cliënten klagen bijvoorbeeld over het feit dat papieren wegraken, zelfs als ze persoonlijk op het gemeentehuis zijn afgegeven. En als alle papieren er zijn duurt het nog erg lang voordat de zogenaamde Stabiliteitsovereenkomsten met schuldeisers zijn afgesloten. Daardoor blijven de deurwaarders bij deze mensen aan de deur komen.

Ron Druppers hierover: "Dat is dus juist hetgeen wat de schuldhulpverlening moet voorkomen. Die lading schuldeisers aan de deur. Hoe sneller de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd, hoe sneller mensen weer een beetje rust krijgen."

 

De wethouder heeft gezegd dat naar aanleiding van de eerdere berichten van Maarssen 2000 in de media er al maatregelen genomen zijn en beloofd binnen enkele weken zijn verdere bevindingen aan Maarssen 2000 terug te koppelen.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de