Afdrukken

De fracties van Maarssen 2000 en PvdA hebben gezamenlijk een motie ingediend voor de startersleningen, welke in de raadsvergadering van 2 oktober 2013 is aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad.
Het college wordt hierdoor verzocht een regeling voor startersleningen uit te werken, uitgaande van het verstrekken van ten minste 25 startersleningen met een maximale leensom van € 25.000,-.

Starters die eigenstandig geen woning kunnen kopen, kunnen door middel van een starterslening een steuntje in de rug krijgen. Een bedrag van € 266.466,- wordt daarvoor gereserveerd uit de gemeentelijke algemene reserve.

 

De Starterslening is een renteloze hypothecaire lening waarmee beginnende huizenkopers meer kunnen lenen zonder dat hun maandlasten stijgen. Hierdoor wordt het voor starters op de woningmarkt toch mogelijk om een eerste huis te kopen.
Niet alleen de woningmarkt krijgt door de maatregel een positieve impuls, maar ook de lokale ondernemers zullen een graantje meepikken. Iets waar de ondernemersvereniging Stichtse Vecht tijdens een BBQ heel duidelijk op wees, maar door de VVD niet gehoord werd. Ook makelaars wijzen op het effect als starters weer kunnen kopen (‘Eén doorstromer brengt drie verhuisbewegingen op gang.")


Maarssen 2000 had al eerder een motie Startersleningen ingediend, maar die werd door wethouder Wiersema (VVD) ontraden. Hij zag meer in maatschappelijk gebonden eigendom. Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector. Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor groot onderhoud. Het woord ‘Gebonden’ verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan te bieden aan de woningcorporatie.

 

De oproep vanuit de ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het beschikbaar gestelde budget van € 46.034,- door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) met als bestemming voor het vlottrekken van de woningmarkt heeft voor beide fracties aanleiding gegeven om opnieuw een motie in te dienen om de succesvolle stimuleringsmaatregel in te laten voeren.
Samir El Hafiani: “Dit is goed voor onze jonge inwoners, een stimulans voor de lokale economie en hiermee stimuleren wij het vlot trekken van de woningmarkt.”