Afdrukken

De gemeente Stichtse Vecht heeft de bijstandsgerechtigden een nieuwsbrief gestuurd (zie bijlage) waarin wordt meegedeeld dat de betaaldata van de uitkering tussen juni 2013 en december 2013 iedere maand een of meerdere dagen opschuift, zodat vanaf december de uitkering op de derde van de volgende maand plaatsvindt.

 

Daarnaast wordt maar even simpel medegedeeld dat het verstandig is om (automatische) betalingen aan deze nieuwe data aan te passen, want dat men zelf verantwoordelijk is om tijdig zijn of haar rekeningen te betalen. Daarnaast deelt men de cliënten mee dat de sociale dienst, voor zover mogelijk, een groot aantal organisaties, bedrijven en instellingen op de hoogte hebben gebracht van het verschuiven van de betaaldata.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers is de afgelopen dagen door een tiental uitkeringsgerechtigden benaderd die aangeven dat dit voor de nodige problemen gaat zorgen.

Ron Druppers hierover: "In eerste instantie had ik zoiets van dat kan toch niet waar zijn, maar toen ik zelf de eerder ontvangen nieuwsbrief las, bleek het wel degelijk zo te zijn. Ik had afgelopen donderdag een bijeenkomst bij Portaal en heb daar toen aan de directie gevraagd of zij hierover door de sociale dienst benaderd waren. De directie bleek hier niet van op de hoogte te zijn. Portaal heeft in zijn verhuurvoorwaarden staan dat de huur iedere maand bij vooruitbetaling, dus voor de eerste van de maand, betaald dient te zijn. Portaal heeft in het verleden al eens aangegeven dat zij niet de mogelijkheid hebben om op andere data automatische incasso's uit te voeren. Vervolgens heb ik vrijdagmorgen contact gehad met een grote verzekeringsmaatschappij die mij vertelde dat tegenwoordig veel mensen hun premie per maand betalen. Als de vervaldatum voor de premie op de eerste van de maand ligt en er heeft geen betaling plaatsgevonden op deze datum, dan staat in de meeste polisvoorwaarden dat de verzekering wordt opgeschort totdat de premie daadwerkelijk ontvangen is. Dit kan dus betekenen dat cliënten die pas op de vierde de mogelijkheid hebben om de premie te betalen enkele dagen onverzekerd zijn. Maarssen 2000 vindt dat niet verantwoord." Hij vervolgt: "Het kan toch niet zo zijn dat wij mensen aan de onderkant nu gaan vertellen dat zij binnen enkele maanden tijd het voor elkaar moeten zien te krijgen om een week langer met de uitkering te doen. Want dat is het gevolg van deze maatregel. Je ziet nu al een grote groei van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de voedselbank en door deze maatregel zal dat aantal alleen maar toenemen. En als toetje krijg je dan ook nog eens te horen dat je niet, zoals altijd het geval is geweest, de decemberuitkering enkele dagen voor de Kerst ontvangt maar pas op 3 januari." Ron Druppers hierover: "Je kan mensen dan toch niet meer met goed fatsoen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen! Deze maatregel is echt a-sociaal."

 

Ron Druppers heeft vervolgens vrijdagmiddag telefonisch contact gehad met de wethouder SoZa, die zeer verbaasd was en nergens van wist. De beslissing om de betaaldata op te schuiven is door de leiding van de sociale dienst genomen, zonder eerst een advies hierover aan de cliëntenraad gevraagd te hebben of de portefeuillehouder hierover te informeren.

 

Wethouder Vital van der Horst liet fractievoorzitter Ron Druppers vrijdagmiddag weten zeer ongelukkig te zijn met deze gang van zaken en dat deze zaak maandag in het portefeuillehouders overleg en dinsdag in het college besproken wordt, maar dat hij het met hem eens was dat dit geen wenselijke situatie was.

 

Ron Druppers heeft de wethouder laten weten, dat als dit a-sociale plan toch doorgaat hij de wethouder in de raad hierover ter verantwoording zal roepen en eventueel door middel van een motie dit plan van tafel zal proberen te krijgen.

 

Fractievoorzitter Ron Druppers: "Ik hoop van harte dat ik dinsdag een telefoontje krijg dat dit dwaze plan niet wordt uitgevoerd en dat het niet nodig is om hier een politiek gevolg aan te geven. Daar hebben de cliënten niets aan en de politiek zit daar volgens mij ook niet op te wachten."