Maarssen 2000 werd door een inwoner op de hoogte gesteld van het feit dat de schuldhulpverlening in Stichtse Vecht niet meer werd uitgevoerd door de Plangroep maar door Daniëls en Dekkers.

Na even ge-googled te hebben op dit bedrijf schrok Maarssen 2000 van het negatieve imago dat Daniëls en Dekkers heeft (zie hiervoor o.a. de bijlage). Om er zeker van te zijn dat de schuldhulpverlening op een professionele en adequate manier uitgevoerd blijft worden hebben we daarom in de raad van 30 mei jl. onderstaande vragen gesteld. De beantwoording door wethouder van der Horst heeft ons niet helemaal gerust kunnen stellen en we hebben hem dan ook verzocht ons de toch al geplande tussentijdse evalutie ook toe te sturen. Inwoners die klachten hebben over de schuldhulpverlening verzoeken we om contact met ons op te nemen, zodat wij deze zaak op de voet kunnen blijven volgen.

 

Het is bekend dat Maarssen 2000 al jaren oog heeft voor onze inwoners die, aan de onderkant van de maatschappij, het steeds moeilijker krijgen. In dat licht hebben wij ook kritisch gekeken naar de nieuwe uitvoerder van de schuldhulpverlening in Stichtse Vecht, wat leidt tot de volgende vragen.

 

Is het juist dat Stichtse Vecht de schuldhulpverlening aan Daniëls & Dekkers heeft aanbesteed en dat de Plangroep deze werkzaamheden niet meer uitvoert?

 

Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is hebben wij nog de volgende vragen;

  • Is het juist dat Daniëls & Dekkers geen lid is van de NVVK (de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland)?
  • Ik heb begrepen dat het aspirant-lidmaatschap van Daniels & Dekkers aan de NVVK in 2011 niet is omgezet in een volwaardig lidmaatschap. Dit om reden dat zij niet voldoen aan de voorwaarden die de NVVK aan het lidmaatschap stelt.  Bent u hiervan op de hoogte?
  • Is het college ervan op de hoogte dat de NVVK vanaf 2006 convenanten heeft afgesloten met diverse partijen, zoals het CJIB, Energie-Nederland, Evides, Vitens, UPC, UWV en SVB, Ziggo en Zorgverzekeraars Nederland?
  • Is het college ervan op de hoogte dat door deze convenanten de mogelijkheid ontstaat voor NVVK leden om zogenaamde stabilisatieovereenkomsten af te sluiten, die ervoor zorgen dat er voor een bepaalde periode rust en zekerheid gecreëerd wordt?
  • Deelt het college de zorg van Maarssen 2000 dat het voor Daniëls & Dekkers, doordat zij niet  NVVK gecertificeerd zijn, moeilijk wordt om voor cliënten stabilisatieovereenkomsten af te sluiten, dit omdat Daniëls & Dekkers niet gehouden is aan de NVVK Gedragscode voor Schuldhulverleners?
  • Is het college ervan op de hoogte dat, doordat Daniels en Dekkers geen NVVK lid is, de gemeente Ridderkerk in april 2012 afscheid van deze partij heeft genomen en de schuldhulpverlening daarom aan de Plangroep heeft uitbesteed?
  • Is het college op de hoogte van de bedroevend resultaten van Daniëls & Dekkers in het Klanttevredenheidsonderzoek Schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp 2010? (zie bijlage)
  • Verwijzend naar de vorige vraag vragen wij ons af wat de contractduur met Daniëls & Dekkers is en of er een evaluatie moment is opgenomen?
  • Bestaat de mogelijkheid, mocht blijken dat het niet lid zijn van de NVVK door Daniëls & Dekkers nadelige gevolgen heeft voor cliënten, van Daniëls & Dekkers te eisen dat zij lid wordt van de NVVK en anders het contract met Daniëls & Dekkers beëindigen?

 

Namens de fractie van Maarssen 2000,

 

Ron Druppers, fractievoorzitter.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de