Afdrukken

Vorige week melden wij u dat er ook in Maarssen 28 ondergrondse containers geplaatst gaan worden. Wij waren echter niet te spreken over het feit dat de Maarssense containers de 'hekkensluiters" zouden zijn en hebben dat het college laten weten. hierop kwam de volgende reactie.

"De betreffende container waar u op doelt voor de Willem van Hoornhof in Zebraspoor is niet opgenomen in de planning aangezien deze niet wordt betaald door de gemeente maar door woningcorporatie Portaal. Derhalve is deze in het u toegezonden overzicht buiten beschouwing gelaten. We kunnen u echter melden dat de betreffende container al is besteld en naar verwachting in week 16/17 (eind april) zal worden geplaatst.

Tevens spreekt u uw teleurstelling uit dat Maarssen bij de plaatsing van de containers “hekkensluiter” is. In het raadsvoorstel van de ondergrondse containers zoals dat op 31 mei 2012 in de gemeenteraad is besproken is aangegeven dat de lijst gebaseerd was op toezeggingen zoals die zijn gedaan in het verleden door de gemeentebesturen van Loenen en Breukelen. Het is dan o.i. niet meer dan logisch dat de vervanging van containers eerst hier gaat plaatsvinden. Van de overgebleven gelden worden vervolgens de overige containers in de planning meegenomen. Dit betekent inderdaad dat de containers in Maarssen aan het einde van het vervangingsprogramma aan de orde zullen komen. In 2013 zal echter wel de pilot bij de appartementencomplexen Harmonieplein in Maarssen plaatsvinden.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

 

Het zal duidelijk zijn dat dit antwoord niet was waar wij op zaten te wachten en daarom heeft fravtievoorzitter Ron Drupers de volgende brief per email aan het college gestuurd:

"Dank voor uw snelle reactie.

 

Veel bewoners zullen blij zijn dat de container bij de Willem van Hoornhof binnenkort geplaatst wordt.

 

Voor wat betreft uw antwoord, dat Maarssen logisch de hekkensluiter is, het volgende.

 

Voor mijn fractie is dat helemaal niet zo logisch. Wij hebben vorig jaar mei onze verbazing uitgesproken dat er alleen een inventarisatie was gemaakt in Breukelen en Loenen. Dit omdat daar toezeggingen waren gedaan. Echter, ook in Maarssen waren toezeggingen gedaan, die niet werden nagekomen doordat Maarssen buiten de inventarisatie was gehouden.

 

Maarssen 2000 heeft dit toen in de raad aan de orde gesteld en daar haar verbazing over uitgesproken. Deze verbazing werd door meerdere partijen gedeeld. Dat heeft geleid tot de toezegging van de portefeuillehouder dat ook Maarssen geïnventariseerd zou worden en dat het college met een voorstel zou komen.

 

Maarssen nu hekkensluiter maken omdat men eerst "vergeten" was Maarssen in de inventarisatie mee te nemen is dus niet zo logisch. Misschien dat u, met deze extra informatie, nu toch tot een ander volgorde van plaatsing komt."

 

Officieel heeft Maarssen 2000 nog geen reactie van het college gehad, maar de verantwoordelijke wethouder heeft afgelopen dinsdag de fractievoorzitter van Maarssen 2000 toegezegd dat er komende week gekeken gaat worden of de plaatsing een aantal van de Maarssense containers naar voren gehaald kan worden. Wij houden u verder op de hoogte.