We hebben er even op moeten wachten, maar het is dan toch voor elkaar.

Op 31 mei 2012 lag er een raadsvoorstel voor met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse containers. Tot de grote verbazing van Maarssen 2000 was er een inventarisatie gemaakt waarbij de voormalige gemeente Maarssen volledig buiten beschouwing was gelaten.

 

Dit leidde tot een gloedvol betoog van fractievoorzitter Ron Druppers, waarbij hij aandrong om ook de oude Maarssense afspraken na te komen. Dit heeft geleidt tot een nieuwe inventarisatie waarbij het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen wel is meegenomen en wat leidt tot de plaatsing van 28 extra containers op voormalig Maarssens grondgebied (zie voor de locaties de bijlage). 

 

Uit het antwoord dat wij vandaag van het college ontvingen blijkt ook nog eens dat, omdat de aanschaf van de containers goedkoper is uitgevallen dan geraamd deze 28 ondergrondse containers kunnen worden geplaatst binnen de door de gemeenteraad  ter beschikking gestelde gelden. Er is dus geen sprake van extra financiële consequenties voor de afvalstoffenheffing.

 

Er zijn nog twee punten waar Maarssen 2000 niet tevreden over is, en waar we aanvullende vragen over hebben gesteld.

In het overzicht ontbreekt een locatie waar in het verleden in de voormalige gemeente Maarssen ook een toezegging is gedaan. Dit betreft woon- zorgcentrum Willem van Hoornhof in Zebraspoor. Wij hebben gevraagd of deze container alsnog in het plan wordt opgenomen en verder hebben wij aangeven dat wij teleurgesteld zijn in het feit dat de containers in Maarssen de rij sluiten. Wij hadden verwacht dat bij de planning van de plaatsing ook rekening gehouden zou worden met de "noodzaak" tot plaatsing van de ondergrondse containers. Wij hebben het college verzocht de planning nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de