Vanwege de huidige economische situatie is het voor veel starters moeilijk, zo niet onmogelijk, om de financiering voor de aanschaf van een woning voor elkaar te krijgen. De gemeente kan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (een landelijke regeling) een extra lening tegen gunstige voorwaarden aanbieden.

 

Maarssen 2000 dient de komende raad een motie in waarin zij het college verzoekt een regeling uit te werken met als doel ten minste 25 startersleningen per jaar te verstrekken. De achterliggend gedachte van Maarssen 2000 is de wens jonge inwoners op die manier aan Stichtse Vecht te binden en zodoende de vergrijzing tegen te gaan. Andere politieke partijen worden nog benaderd of zij deze motie mee willen indienen of in ider geval willen steunen.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de