Afdrukken

Uit een dinsdagavond gepresenteerde voortgangsrapportage over het MFA Bisonspoor blijkt dat er op dit moment, gelet op de complexiteit van het project, sprake is van een bepaalde mate van risico en onzekerheid. Tegenvallers tijdens de bouw evenals aanpassingen aan het gebouw, al dan niet met een vertraging als gevolg, leiden tot extra kosten. Dit geldt ook voor de exploitatie die als gevolg van het niet volledig betrekken (door de bezuinigingen in de subsidie aan de bibliotheek) van de  bibliotheekruimte en het niet doorgaan van de verhuur van de dansstudio. Ook een mogelijke lagere grondopbrengst van de huidige bibliotheek locatie in combinatie met uitgestelde verkoop van dit pand kan leiden tot een flinke financieel strop.

 

alt

 

Lees de volledige voortgangsrapportage door op de link hieronder te klikken.