Afdrukken

In het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) zijn de hoofdstructuurwegen benoemd. De Kerkweg en de Binnenweg zijn beiden hoofdstructuurwegen. Maarssen2000 is van mening dat Maarssen meerdere in en uitgaande wegen moet hebben.

In het GVVP is afgesproken dat Maarssen probeert het sluipverkeer te ontmoedigen. Het college heeft dit eerst vormgegeven door van de Binnenweg en de Kerkweg éénrichtingsweg  + 30 km. zone te maken. Dit rondje om de chinees pakte slecht uit. Er ontstonden veel files in het dorp en de hulpdiensten (m.n. de brandweer) konden niet snel genoeg uitrukken. Daarom is deze maatregel in de zomer van 2009 weer teruggedraaid.

Toen kwam er een bussluis op de Kerkweg en werd de éénrichtingsweg + de 30 km. zone op de Binnenweg opgeheven. De bussluis is ook bedoeld om het sluipverkeer te ontmoedigen, omdat de Kerkweg richting Breukelen hierdoor geen doorgaande weg meer is.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 april bleek wel dat het college en de fracties van het CDA en de PvdA niet het sluipverkeer wil aanpakken, maar een vermindering van het autoverkeer op de Kerkweg wil bereiken ten laste van andere wegen in het dorp. Maarssen2000 heeft gesteld dat dit niet conform de uitgangspunten van het GVVP is.

Maarssen2000 heeft een alternatief. Uit ervaring van andere gemeenten langs de A2 blijkt welke maatregelen werken en welke niet. Gebleken is dat maatregelen die niet selectief zijn ‑dus waar bewoners ook last van hebben- weinig draagvlak kennen. Gemeenten die het sluipverkeer aan de rand van de gemeente weren, door bijvoorbeeld een doseerinstallatie, kunnen op het meeste draagvlak van de eigen bewoners rekenen. Daarom gaat de voorkeur van Maarssen2000 uit naar een doseerinstallatie aan de rand van de gemeente (bijvoorbeeld nabij rotonde Zandweg-Oostwaard) boven een bussluis op de Kerkweg.