Afdrukken

De bewoners van de nieuwste woonwijk in Maarssen Opbuuren halen opgelucht adem nu de Sportparkweg wordt voorzien van een voetpad. Het regende de laatste weken klachten bij het Meldpunt Dagelijks beheer van de Maarssense Gemeente. Voetgangers rond Opbuuren werden gedwongen door bermen en graskanten te lopen en de hoofdrijbaan van de Sportparkweg te gebruiken. Dit heeft tot veel onveilige situaties geleid. Auto’s scheerden rakelings langs voetgangers en de bushalte was ook niet veilig te bereiken.

 

De sportparkweg is voor een groot deel van de inwoners van Opbuuren voorlopig  de enige weg om vanuit de nieuwe wijk belangrijke openbare voorzieningen te bereiken, zoals het kinderdagverblijf en de huisartsenpraktijk met apotheek. Dirk-Jan Lodder, commissielid voor Maarssen 2000 signaleerde deze problemen al langer, maar kwam met de projectontwikkelaar maar moeilijk in gesprek over het oplossen van de onveilige situatie voor voetgangers. Vele bewoners vroegen dhr. Lodder om raad. “Aankloppen bij het meldpunt dagelijks beheer was het enige advies dat ik bewoners kon geven in deze kwestie” Vertelt hij. Natuurlijk heb ik ook verantwoordelijke ambtenaren aangesproken en gevraagd om een oplossing.

 

De Gemeente heeft de kritiek van de bewoners uiteindelijk serieus genomen en heeft de projectontwikkelaar verzocht de nodige maatregelen te treffen. Verleden week is gestart met de aanleg van een tijdelijk voetpad, deels met behulp van betonplaten. Dit lijkt dit een prima tussenoplossing, totdat de definitieve infrastructuur wordt gerealiseerd.

 

Ook voor toekomstige nieuwbouwlocaties in Maarssen zal Maarssen2000 de verkeersveiligheid al vroeg in het ontwikkeltraject meenemen, stelt dhr. Lodder. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de voormalige kwekerij Scholten hebben wij gevraagd om een tijdelijk verkeersplan, dit omdat de wijk kwetsbaar gelegen is ten opzichte van de basisschool de Pionier en de drukke Huis ten Boschstraat. De nieuwe wet op de ruimtelijke ordening die sinds verleden jaar van kracht is, biedt de Gemeente veel meer mogelijkheden om wegen en openbare voorzieningen in een nieuwbouwwijk vroegtijdig te realiseren, zodat nieuwe bewoners eenvoudig, maar vooral veilig kunnen bewegen in hun nieuwe woonomgeving.