Hiervoor heeft Maarssen2000 de volgende redenen:

 

1) Maarssen2000 heeft in november 2007 reeds gepleit voor hergebruik van het STAM-gebouw bij de Maria Dommer (zie elders op deze website). Dit bleek vergunningstechnisch niet mogelijk.

2) Het CDA denkt nu een locatie te hebben gevonden, echter het CDA heeft verzuimd om contact op te nemen met de kinderboerderij. De beheerder van de kinderboerderij heeft intussen een aanvraag voor de herbouw van de oude kas ingediend en was verrast over het initiatief.

3) Maarssen2000 vreest dat een grote glazen kas in het park Vechtenstein gevoelig is voor vandalisme/vernieling. Daarom kiest Maarssen2000 voor een meer bestendige plek, zoals plaatsing bij een seniorencomplex. Wij hebben vernomen dat bewoners van de Van Lingelaan reeds hierover in gesprek zijn met de gemeente.

 

In de commissie ruimtelijke ordening van 14 februari heeft het college aangegeven meerdere locaties te onderzoeken. Naast de locatie Van Lingelaan, blijkt ook Merenhoef geinteresseerd.  De voorkeur van Maarssen2000 is een locatie waar het Stamhuis beter tot zijn recht komt en beter toezicht is dan Park Vechtenstein. Maarssen2000 zal de voorstellen van het college hieromtrent volgen.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de