De ALV van Maarssen 2000 heeft de top 5 op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld.

De nummer 1, Ron Druppers, was als lijsttrekker al eerder bekend gemaakt. De nieuwe nummer 2 is Riëtte Habes, die nu lid is in de commissie Sociaal Domein. Als nummer 3 staat Arjan Kroon, al ruim 2 jaar lid van de commissie Bestuur en Financiën, op de lijst. Op de 4de plaats vindt u Gerry Rijsterborgh, momenteel raadslid Fysiek Domein. Op de 5de plaats staat Roy de Pijper uit Breukelen, sinds ruim een half jaar lid van de commissie Fysiek Domein, op de lijst.

De rest van de lijst zal, samen met het verkiezingsprogramma, na 5 februari a.s. bekend gemaakt worden.

Wethouder van Dort omarmt de in de commissie Fysiek Domein van 16 januari jl. door Maarssen 2000 ingebrachte motie over ‘een betere communicatie bij het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval’.

Maarssen 2000 commissielid Roy de Pijper is blij dat door zijn inbreng ouderen en inwoners voor wie het scheiden van het dagelijkse afval niet meer eenvoudig is, geholpen gaan worden. In de motie pleit Maarssen 2000 voor een specifiek gericht op deze doelgroep juiste vorm van communicatie.
Afvalcoaches gaan bewoners die wat extra uitleg of hulp nodig hebben persoonlijk ondersteunen. Niet met een folder maar echt persoonlijke uitleg geven over het scheiden van afval op een juiste manier.

De wethouder is blij met de motie. Als de gemeenteraad in de vergadering van 30 januari deze motie aanneemt, kan wethouder van Dort er mee aan de slag. Voor de uit Breukelen afkomstige Roy de Pijper een mooi resultaat in zijn nog jonge politieke carrière.

Via de lokale media hebben de sportverenigingen, gebruikmakend van MFA Safari Bisonspoor Maarssenbroek, gehoord dat de parkeerproblemen rondom het Safari pand nog groter gaan worden. Vanaf 6 januari wordt het marktterrein Bisonspoor verplaatst naar de parkeerplaats bij het Safari gebouw. De sportverenigingen zien daardoor hun al bestaande parkeerprobleem alleen maar toenemen. Het verplaatsen van de markt is nodig in verband met de renovatie van het winkelcentrum Bisonspoor en gaat zeker een jaar duren. Overleg met de sportverenigingen hierover heeft niet plaatsgevonden. Commissielid Mw. Riëtte Habes van Maarssen 2000 stelt hierover vragen aan de verantwoordelijk wethouder.

Bestuurslid van Volleybalvereniging VOC Maarssen, reageert verrast als hij vanuit de lokale media moet vernemen dat de parkeerplaats voor het gebouw MFA Safari voor tenminste een jaar als marktplaats gebruikt gaat worden. ‘de parkeerplaatsen zijn aangelegd voor het zwembad, sporthal en overige activiteiten, de capaciteit is nu al tekort laat staan als daar straks ook nog ruimte afgaat voor de markt’, schrijft Verlaan als ingezonden stuk op de site van Nieuwsblad VAR.
De fractie van Maarssen 2000 is verbaasd over de gebrekkige communicatie naar de verschillende sportverenigingen toe. Deze huurders van MFA Safari zijn niet gekend in de besluitvorming. Er is dan ook geen inspraakmogelijkheid geweest. Voor Maarssen 2000 komt de verplaatsing van de markt dan ook over als ondoordacht en slecht gecommuniceerd met alle betrokken. En vraagt om toelichting op deze procedure aan de verantwoordelijk wethouder.
Maarssen 2000, sociaal & betrokken!

Link naar de schriftelijke vragen.

 

De gemeenteraadsverkiezing in maart is voor veel politieke partijen een tijd van vertellen hoe belangrijk en goed of de partij wel niet is. Maarssen 2000 start de campagnetijd door juist andere te vertellen hoe goed of zij zijn! Zaterdag 23 december hebben de medewerkers van de thuiszorg afdeling Maarssen buitengebied (Careyn) op eigen initiatief een kerstbrunch voor alle cliënten en hun mantelzorgers van deze afdeling georganiseerd. Maarssen 2000 ondersteunt hun initiatief.

Dagelijks staan ze klaar, weer of geen weer, weekend of feestdag, de 18 medewerkers van Careyn Thuiszorg Maarssen-buiten. Elke dag weer hebben zo’n 70 bewoners uit alleen al Maarssen-dorp, Tienhoven en Oud-Zuilen hulp nodig bij opstaan, wassen, medicijnen innemen en wat al niet meer. De medewerkers doen dit met veel liefde en passie.

Voor Maarssen 2000 zijn hulpverleners en mantelzorgers heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer in het eigen huis blijven wonen, is er aandacht voor de eenzame bewoner in onze gemeente. Deze hulpverleners doen dit werk of het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ is. Maarssen 2000 waardeert hun inzet en staat voor hun belangen.

Veel geld gaat er vanuit de verkiezingskas naar drukwerk, pennen en andere reclamemiddelen. Alleen maar om te zeggen hoe goed je als politieke partij wel niet bent. De lokale politieke partij Maarssen 2000 heeft er voor gekozen juist een deel van dat geld te besteden om die hulpverleners nou eens te vertellen hoe goed zij eigenlijk zijn.

Toen Maarssen 2000 hoorde van het initiatief vanuit de medewerkers om iets te doen voor hun cliënten en hun mantelzorgers, maar daar de financiële middelen niet toereikend voor waren, heeft dan ook gelijk haar steun en medewerking toegezegd. De fractieleden van Maarssen 2000 helpen mee met gezellige samenzijn. Maarssen 2000, sociaal & betrokken!

Klik hier voor een videoimpressie.

In de raadsvergadering van 19 december is de Nota Sterke Basis unaniem aangenomen. Er komt geld om projecten te financieren, die de zorg nog dichter bij de inwoners gaan organiseren.
Het is van belang om te weten welke inwoner nog niet goed in beeld is en wat hun hulpvragen zijn. We willen problemen en zorgen zien te voorkomen of ze tijdig in beeld hebben, zodat erger kan worden voorkomen.


In Stichtse Vecht wordt al heel veel gedaan door inwonersgroepen, kerken, scholen, sportverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties. Toch weten we van zo'n 10% van de inwoners de zorg- of hulpbehoefte niet; waar ze het beste mee geholpen kunnen worden, of waar ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze mensen vallen tussen wal en schip en juist zij moeten beter in beeld komen.


De politiek heeft zich er sterk voor gemaakt dat er nu ruim, maar door de gemeenteraad controleerbaar, geld komt om met nieuwe manieren een meer zorgzame samenleving te realiseren. Met het raadsbesluit is een budget van bijna 8 ton gemoeid voor de komende twee jaar. De politiek wil daarmee inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties uitdagen op nieuwe wijze zorg in eigen wijk of buurt van de grond te krijgen. Samen met en vóór de inwoner, werken aan een Sterke Basis.


De raad van Stichtse Vecht heeft, onder aanvoering van Maarssen 2000 en PvdA SV, eindelijk de politieke verschillen aan de kant kunnen zetten en is gezamenlijk aan de slag gegaan om nu eens echt de zorgvraag van inwoners centraal te stellen en daarmee als raad haar eigen weg bewandeld. Zij ging daarmee in tegen het besluit van het college, waarmee voor de zomer besloten werd een andere koers te gaan varen. Er was politieke wil en lef van de gemeenteraad voor nodig, aldus Riëtte Habes (commissielid Maarssen 2000 Sociaal Domein), om daar tegenin te sturen.
Ook is het gelukt om zowel de inwoners als de maatschappelijke organisaties uitgebreid mee te laten denken. Uiteindelijk stond daardoor de nota Sterke Basis als hamerstuk op de raadsagenda.


Dit alles werd mogelijk door de professionele procesbegeleiding van de ambtelijke ondersteuning. In 3 maanden tijd passend beleid neerzetten, dat is in de kronieken van Stichtse Vecht nog nooit voorgekomen. Deze inzet verdient daarom lovende woorden en die zijn tijdens de raadsvergadering dan ook uitgesproken, want alle fracties hadden aangegeven bij dit hamerstuk toch wel even het woord te willen voeren.

 

Download Free Joomla Templates by vonfio.de